B-Blodstatus (Hb, Epk, Evf, MCV, MCH, Tpk, Lpk)

Publicerad: 2024-01-04 12:55 av Mimmie Tornegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

OBS! Detta är ingen enskild analys utan hänvisar till ett paket av analyser.
För att se mer specifik information se anvisningar för varje enskild analys.

Blodprov bör om möjligt tas sedan patienten vilat sittande i 15 min.
Vid upprepad provtagning är det viktigt att provtagningsbetingelserna hålls så konstanta som möjligt.
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör.
Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca.8-10 gånger.

Om venös provtagning ej kan utföras kan provet tagas kapillärt.
Vid kapillär provtagning används rör microtainer EDTA art.nr. 5112.Tag minst 250 µL och fyll ej röret över markeringen för 500 uL.
Vid venös provtagning är minsta fyllnadsmängd i EDTA-röret 1 ml.

Analyser som ingår i blodstatus
B-Hemoglobin(B-Hb)
B-Erytrocyter,partikelkoncentration(B-EPK)
B-Erytocyter,volymfraktion(B-EVF)
Ery-MCV
Ery-MCH
B-Trombocyter,partikelkoncentration(B-TPK)
B-Leukocyter, partikelkoncentration(B-LPK)

Provtagning:

Rör vakuum, lila propp
Volym: 5 mL drar 3,0 mL
Tillsats: EDTA (K2)
Artikelnr: 5125

Hantering:

Kontrollera att provet är fritt från koagel genom att vända röret ett par gånger.
OBS! Hållbarheter varierar beroende på analys, var god se enskild analys.

Remiss:

I Cosmic, Beställning provbunden, flik "Klinisk kemi"

Analysfrekvens:

Akut och Rutin

Pris (rutin):

81,00kr (internt),98,82kr (externt)