Ery-MCH

Publicerad: 2023-08-15 15:11 av Mimmie Tornegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Venblod

Blodprov bör om möjligt tas sedan patienten vilat sittande i 15 min.
Vid upprepad provtagning är det viktigt att provtagningsbetingelserna hålls så konstanta som möjligt.
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör.
Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca.8-10 gånger.

Om venös provtagning ej kan utföras kan provet tagas kapillärt.
Vid kapillär provtagning används rör microtainer EDTA art.nr. 5112.Tag minst 250 µL och fyll ej röret över markeringen för 500 uL.
Vid venös provtagning är minsta fyllnadsmängd i EDTA-röret 1 ml.

Ingår i paket
B-Blodstatus (Hb, Epk, Evf, MCV, MCH, Tpk, Lpk)

Provtagning:

Rör vakuum, lila propp
Volym: 5 mL drar 3,0 mL
Tillsats: EDTA (K2)
Artikelnr: 5125

Hantering:

Kontrollera att provet är fritt från koagel genom att vända röret ett par gånger.
Helblod kan förvaras i kylskåpstemp. upp till 2dygn.

Analysfrekvens:

Akut och Rutin

Ackreditering:

Ja. Av IT-tekniska skäl kan inte ackrediteringsstatus visas i digital svarsrapport. Vid begäran kan pappersutskrift av provsvar, ackrediterad rapport, levereras där det framgår att Diagnostiskt centrum med ackr.nr. 1423 är ackrediterat av Swedac för provning enligt ISO 15189. I och med denna information förutsätts att omständigheterna accepteras, i annat fall kan formellt avtal upprättas på begäran.

Referensintervall

Ålder ManKvinna
14 dagar31-36 pg31-36 pg
30 dagar30-34 pg30-35 pg
60 dagar28-32 pg28-32 pg
180 dagar24-29 pg24-30 pg
17 år25-31 pg25-31 pg
>17 år27-33 pg27-33 pg
×

Medicinsk Bakgrund

Medicinsk bakgrund

Erytrocytindices används vid utredning av orsaker till anemi. De egenskaper man bedömer hos erytrocyterna är dess medelvolym
(MCV, mean cell volume), medelhemoglobininnehåll (MCH, mean cell hemoglobin) och medelhemoglobinkoncentration (MCHC, mean cell hemoglobin concentration).

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Analys av B-Hb och B-EPK erfodras.
Kapillärprov, minsta blodmängd 250µL.
Prov med koagel i röret analyseras ej.


Metodbeskrivningar i Kvalman