B-Erytocyter,volymfraktion(B-EVF)

Publicerad: 2023-12-20 11:34 av Mimmie Tornegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Venblod

Blodprov bör om möjligt tas sedan patienten vilat sittande i 15 min.
Vid upprepad provtagning är det viktigt att provtagningsbetingelserna hålls så konstanta som möjligt.
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör.
Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca.8-10 gånger.

Om venös provtagning ej kan utföras kan provet tagas kapillärt.
Vid kapillär provtagning används rör microtainer EDTA art.nr. 5112.Tag minst 250 µL och fyll ej röret över markeringen för 500 uL.
Vid venös provtagning är minsta fyllnadsmängd i EDTA-röret 1 ml.

Ingår i paket
B-Blodstatus (Hb, Epk, Evf, MCV, MCH, Tpk, Lpk)

Provtagning:

Rör vakuum, lila propp
Volym: 5 mL drar 3,0 mL
Tillsats: EDTA (K2)
Artikelnr: 5125

Hantering:

Kontrollera att provet är fritt från koagel genom att vända röret ett par gånger.
Helblod kan förvaras i kylskåpstemp. upp till 36 h.

Analysfrekvens:

Akut och Rutin

Ackreditering:

Ja. Av IT-tekniska skäl kan inte ackrediteringsstatus visas i digital svarsrapport. Vid begäran kan pappersutskrift av provsvar, ackrediterad rapport, levereras där det framgår att Diagnostiskt centrum med ackr.nr. 1423 är ackrediterat av Swedac för provning enligt ISO 15189. I och med denna information förutsätts att omständigheterna accepteras, i annat fall kan formellt avtal upprättas på begäran.

Pris (rutin):

10,00kr (internt),12,20kr (externt)

Referensintervall

Ålder ManKvinna
1 dagar0,45-0,59 0,45-0,59
6 dagar0,57-0,74 0,57-0,74
14 dagar0,47-0,59 0,47-0,59
30 dagar0,38-0,52 0,38-0,52
180 dagar0,34-0,42 0,34-0,42
7 år0,30-0,39 0,30-0,39
11 år0,32-0,42 0,32-0,42
17 år0,36-0,49 0,33-0,45
>17 år0,39-0,50 0,35-0,46

Information hämtad från (dokument):

Erytrocyter, volymfraktion (B-EVF), Dok-ID:179048     Version: 1.0


×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Kapillärprov, minsta blodmängd 250 µL.
Prov med koagel i röret analyseras ej.
Interferenser finns. Se gällande metodbeskrivning.

Metodbeskrivningar i Kvalman