B-Erytocyter,volymfraktion(B-EVF)

Publicerad: 2020-06-08 08:50 av Zainab Al-Asafi
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Venblod

Blodprov bör om möjligt tas sedan patienten vilat sittande i 15 min.
Vid upprepad provtagning är det viktigt att provtagningsbetingelserna hålls så konstanta som möjligt.
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör.
Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca.8-10 gånger.

Om venös provtagning ej kan utföras kan provet tagas kapillärt.
Vid kapillär provtagning används rör microtainer EDTA art.nr. 5112.Tag minst 250 µL och fyll ej röret över markeringen för 500 uL.
Vid venös provtagning är minsta fyllnadsmängd i EDTA-röret 1 ml.

Provtagning:

Rör vakuum, lila propp
Volym: 5 mL drar 3,0 mL
Tillsats: EDTA (K2)
Artikelnr: 5125

Hantering:

Kontrollera att provet är fritt från koagel genom att vända röret ett par gånger.
Helblod kan förvaras i kylskåpstemp. upp till 36 h.

Analysfrekvens:

Akut och Rutin

Ackreditering:

Ja

Referensintervall

Ålder ManKvinna
1 dagar0,45-0,59 0,45-0,59
6 dagar0,57-0,74 0,57-0,74
14 dagar0,47-0,59 0,47-0,59
30 dagar0,38-0,52 0,38-0,52
180 dagar0,34-0,42 0,34-0,42
7 år0,30-0,39 0,30-0,39
11 år0,32-0,42 0,32-0,42
17 år0,36-0,49 0,33-0,45
>17 år0,39-0,50 0,35-0,46
×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Kapillärprov, minsta blodmängd 250 µL.
Prov med koagel i röret analyseras ej.
Interferenser finns. Se gällande metodbeskrivning.

Metodbeskrivningar i Kvalman