Ery-MCV

Publicerad: 2020-06-08 08:51 av Zainab Al-Asafi
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Venblod

Blodprov bör om möjligt tas sedan patienten vilat sittande i 15 min.
Vid upprepad provtagning är det viktigt att provtagningsbetingelserna hålls så konstanta som möjligt.
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör.
Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca.8-10 gånger.

Om venös provtagning ej kan utföras kan provet tagas kapillärt.
Vid kapillär provtagning används rör microtainer EDTA art.nr. 5112.Tag minst 250 µL och fyll ej röret över markeringen för 500 uL.
Vid venös provtagning är minsta fyllnadsmängd i EDTA-röret 1 ml.

Provtagning:

Rör vakuum, lila propp
Volym: 5 mL drar 3,0 mL
Tillsats: EDTA (K2)
Artikelnr: 5125

Hantering:

Kontrollera att provet är fritt från koagel genom att vända röret ett par gånger.
Helblod kan förvaras i kylskåpstemp. upp till 36 h.

Analysfrekvens:

Akut och Rutin

Ackreditering:

Ja

Referensintervall

Ålder ManKvinna
14 dagar91-103 fL93-106 fL
30 dagar89-100 fL90-103 fL
60 dagar84-94 fL83-96 fL
180 dagar74-88 fL75-88 fL
1 år70-82 fL71-83 fL
5 år71-84 fL72-85 fL
11 år74-86 fL76-88 fL
17 år77-89 fL77-91 fL
>17 år82-98 fL82-98 fL
×

Medicinsk Bakgrund

Medicinsk bakgrund

Erytrocytindices används vid utredning av orsaker till anemi. De egenskaper man bedömer hos erytrocyterna är dess medelvolym
(MCV, mean cell volume), medelhemoglobininnehåll (MCH, mean cell hemoglobin) och medelhemoglobinkoncentration (MCHC, mean cell hemoglobin concentration).

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

För beräkning erfodras analys av B-EVF och B-EPK.
Kapillärprov, minsta blodmängd 250 µL.
Prov med koagel i röret analyseras ej.