B-Blodstatus (Hb, Epk, Evf, MCV, MCH, MCHC, Tpk, Lpk

Publicerad: 2015-01-02 08:40 av Staffan Wirdegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Utförare:

Pris (rutin):

35,00kr (internt),42,70kr (externt)