tU-Bence Jones protein

Publicerad: 2020-10-14 11:50 av Zainab Al-Asafi
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Urin

Dygnsmängd utan tillsats.
På remissen skall följande anges: Urinmängd och uppsamlingstid.
Ange frågeställning och diagnos.
Medicinskt utlåtande ingår i analyssvaret.
OBS! Ange samlingsperiodens sluttid som provtagningstid.
Minst 11 mL av väl blandad urin insändes till laboratoriet i 1 rör art.nr.102308 .Märk röret med för analysen rätt röretikett (streckkod).

Provet bör åtföljas av ett SST-rör serumprov för S-proteiner, fraktionerade.För mer information se analyser som ingår i gruppen.
tU-Albumin, nef
tU-IgG
tU-Kappakedjor
tU-Lambdakedjor
U-Kreatinin
U-Albumin/U-Kreatinin kvot
U-IgG/U-Kreatinin kvot
U-Kappakedjor/U-Kreatinin kvot
U-Lambdakedjor/U-Kreatinin kvot

Provtagning:

Rör plast (polypropen), urinodlingsrör
Volym: 15 mL

Artikelnr: 102308

Hantering:

Urin kan förvaras upp till 7 dygn i kylskåpstemp.

Utförare:

Analysfrekvens:

Rutin kontorstid

Ackreditering:

Nej

Pris (rutin):

468,00kr (internt),570,96kr (externt)

Referensintervall

Ålder Man/Kvinna
Se respektive analys

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Minsta urinmängd 11 mL.
Urinprover centrifugeras före analys.