U-IgG/U-Kreatinin kvot

Publicerad: 2023-05-17 17:03 av Mimmie Tornegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Urin, dygnsmängd utan tillsats.
Ingår i tU-Njurstatus och Bence Jones protein.
På remissen skall följande anges: Urinmängd och uppsamlingstid.

Handhavande urinsamling:

Blåsan töms, ex kl 08:00. Denna urin kastas. All urin samlas därefter t o m kl 08:00 följande dygn, då patienten åter tömmer blåsan. Denna urin medtags.
Som regel förvaras urinen vid 2-8 °C under samlingen. Transporteras därefter snarast till laboratoriet.

Ange frågeställning och diagnos.
Medicinskt utlåtande ingår i analyssvaret.
OBS! Ange samlingsperiodens sluttid som provtagningstid.
Minst 11 mL av väl blandad urin insändes till laboratoriet i 1 rör art.nr.102308 .Märk röret med för analysen rätt röretikett (streckkod).

Provtagning:

Rör vakuum, beige propp
Volym: 11 mL
Tillsats: Utan tillsats
Artikelnr: 203915

Hantering:

Urin kan förvaras upp till 7 dygn i kylskåpstemp.

Utförare:

Analysfrekvens:

Rutin kontorstid

Ackreditering:

Nej

Referensintervall

Ålder Man/Kvinna
<0,70 mg/mmol

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Minsta urinmängd 11mL.
Urinprov centrifugeras före analys.