Csv-Erytrocyter

Publicerad: 2020-11-18 07:11 av Zainab Al-Asafi
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Cerebrospinalvätska

Ingår i beställningsgrupp Csv-Albumin Laktat Celler (Vid Meningit/Encefalit/Demens/MS) och Csv-Spektrofotometri Albumin Laktat Celler (Vid Subaraknoidalblödning). Kan ej beställas som enskild analys.
Provet lämnas omedelbart och personligen på laboratoriet i ogenomskinlig transporthylsa inom 30 minuter. Skicka ej i rörpost.

Analysval och rörtyper vid lumbalpunktion (likvorprovtagning)

Provtagning:

Rör MicroTube (pp) med skruvlock, plan botten och skrivyta, Sahrstedt
Volym: 2 mL

Artikelnr: 11095

Analysfrekvens:

Akut

Ackreditering:

Nej

Referensintervall

Ålder Man/Kvinna
<1 10e6/L
×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Csv-Celler skall analyseras inom 1h.
Csv-Erytrocyter: Räkning på samtliga rör kan skilja en stickblödning från en intrakraniell blödning.
Centrifugerad, avskiljd cerebrospinalvätska förvaras 1 vecka i kylskåpstemp. för eventuell tilläggsbeställning.
OBS! Rören får aldrig hällas ihop.