Csv-Albumin

Publicerad: 2023-11-10 10:46 av Zainab Al-Asafi
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Cerebrospinalvätska

Ingår i beställningsgrupp Csv-Albumin Laktat Celler (Vid Meningit/Encefalit/Demens/MS) och Csv-Spektrofotometri Albumin Laktat Celler (Vid Subaraknoidalblödning). Kan ej beställas som enskild analys. Provet lämnas omedelbart och personligen på laboratoriet i ogenomskinlig transporthylsa inom 30 minuter. Skicka ej i rörpost.


Analysval och rörtyper vid lumbalpunktion (likvorprovtagning)

Provtagning:

Rör MicroTube (pp) med skruvlock, plan botten och skrivyta, Sahrstedt
Volym: 2 mL

Artikelnr: 11095

Remiss:

I Cosmic, Beställning provbunden, flik "Klinisk kemi"

Analysfrekvens:

Akut och Rutin

Ackreditering:

Nej

Pris (rutin):

13,00kr (internt),15,86kr (externt)

Referensintervall

Ålder Man/Kvinna
180 dagarSaknas mg/L
5 år<150 mg/L
14 år<240 mg/L
>14 år<400 mg/L

Information hämtad från (dokument):

Alb (P-, U-, Csv-, Pl-, Asc-, Dial-Albumin samt tU-Albumin och U-Albumin-Kreatinin-kvot) DokID 202235     Version: 4.0


×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Csv-Albumin ersätter Csv-Protein som analys.
Csv-Celler interfererar.
Provet centrifugeras, avskiljes till nytt rör i plast och analyseras.
Provet kan förvaras upp till 3 dygn i kylskåpstemp.
Centrifugerad, avskiljd cerebrospinalvätska förvaras 1 vecka i kylskåpstemp. för eventuell tilläggsbeställning.
Interferenser finns. Se gällande metodbeskrivning.

Metodbeskrivningar i Kvalman