Csv-Leukocyter poly

Publicerad: 2024-03-07 14:04 av Zainab Al-Asafi
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Cerebrospinalvätska

Ingår i beställningsgrupp Csv-Albumin Laktat Celler (Vid Meningit/Encefalit/Demens/MS) och Csv-Spektrofotometri Albumin Laktat Celler (Vid Subaraknoidalblödning). Kan ej beställas som enskild analys.
Analysval och rörtyper vid lumbalpunktion (likvorprovtagning)

Provtagning:

Rör MicroTube (pp) med skruvlock, plan botten och skrivyta, Sahrstedt
Volym: 2 mL

Artikelnr: 11095

Hantering:

Hållbart en timme i rumstemperatur. Prov ska transporteras till laboratoriet i rumstemperatur och bör ankomma inom 30 minuter.
OBS
! Transport får inte ske i rörpost.

Analysfrekvens:

Akut

Ackreditering:

Nej

Referensintervall

Ålder Man/Kvinna
<1 10e6/L

Information hämtad från (dokument):

Celler (CSV-), Sysmex XN-9100/1000, Dok-ID:216452     Version: 1.0


×

Medicinsk Bakgrund

Medicinsk bakgrund
Cerebrospinalvätska (Csv) eller likvor kallas den vätska som finns i hjärnans ventriklar och som omsluter hjärnan och ryggmärgen.
Akuta analyser: Vid till exempel akut meningit eller subarachnoidalblödning är syftet med undersökningen att påvisa relativt grova avvikelser i cerebrospinalvätskans sammansättning.
Icke akuta analyser: Denna analysgrupp innefattar förutom ovanstående, även utredning av patienter med neurologiska och/eller psykiatriska sjukdomar. (1)

Bedömning

Vid bakteriella meningiter ses en kraftig polynukleär cellökning. En mindre uttalad mononukleär cellökning ses vid virusmeningiter. Ofta ser man dock vid olika infektioner en ökning av båda cellslagen, men med en dominans för endera. Därför kan cellräkning endast användas som vägledning för diagnostik och terapi.
Förekomst av erytrocyter i cerebrospinalvätska ses vid olika intrakraniella blödningar. För att skilja en intrakraniell blödning från en stickblödning utförs cellräkning på samtliga rör. Vid stickblödning avtar antalet erytrocyter ofta successivt men däremot ej vid intrakraniell blödning. (1, 2, 3)
Refrenser

1. Nilsson-Ehle P, Berggren Söderlund M, Theodorsson E. Laurells Klinisk kemi i praktisk medicin, 9:e uppl.2012
2. Sysmex Corporation, Insertblad XN CHECKTM BF, Hematologikontroller 02/2022 svenska.
3. Czuczman AD, Thomas LE, Boulanger AB, Peak DA, Senecal EL, Brown DF, Marill KA. Interpreting red blood cells in lumbar puncture: distinguishing true subarachnoid hemorrhage from traumatic tap. Acad Emerg Med. 2013 Mar;20(3):247-56

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Csv-Celler skall analyseras inom 1h.
Csv-Leukocyter skall räknas på sista röret.
Centrifugerad, avskiljd cerebrospinalvätska förvaras 1 vecka i kylskåpstemp. för eventuell tilläggsbeställning.
OBS! Rören får aldrig hällas ihop.