Csv-Laktat

Publicerad: 2024-03-27 11:40 av Mimmie Tornegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Cerebrospinalvätska

Ingår i beställningsgrupp Csv-Albumin Laktat Celler (Vid Meningit/Encefalit/Demens/MS) och Csv-Spektrofotometri Albumin Laktat Celler (Vid Subaraknoidalblödning). Kan ej beställas som enskild analys. Provet lämnas omedelbart och personligen på laboratoriet i ogenomskinlig transporthylsa inom 30 minuter. Skicka ej i rörpost.


Analysval och rörtyper vid lumbalpunktion (likvorprovtagning)

Provtagning:

Rör MicroTube (pp) med skruvlock, plan botten och skrivyta, Sahrstedt
Volym: 2 mL

Artikelnr: 11095

Hantering:

Analys kan även ske på centrifugerat prov, centrifugera vid 1500 g i 10 minuter och överför vätskefasen till nytt rör

Hållbarhet:
Analys ska ske inom 30 min

Remiss:

I Cosmic, Beställning provbunden, flik "Klinisk kemi"

Analysfrekvens:

Akut

Ackreditering:

Nej

Pris (rutin):

21,00kr (internt),25,62kr (externt)

Referensintervall

Ålder Man/Kvinna
3 dagar1,1-6,7 mmol/L
10 dagar1,1-4,4 mmol/L
18 år1,1-2,8 mmol/L
>18 år1,1-2,4 mmol/L

Information hämtad från (dokument):

P(aB/vB/kB)- och Csv-Laktat Dok-ID: 179111     Version: 1.0


×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Csv-Celler interfererar.
Provet centrifugeras, avskiljes till nytt rör i plast och analyseras.
Hållbarhet: 2 h i rumstemperatur, 1 dygn i kyskåpstemp.
Centrifugerad, avskiljd cerebrospinalvätska förvaras 1 vecka i kylskåpstemp. för eventuell tilläggsbeställning.

Metodbeskrivningar i Kvalman