kB-Syrabasstatus

Publicerad: 2022-03-28 16:05 av Mimmie Tornegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Kapillärt blod.

Kapillärt (Clinitubes)
OBS! Utföres endast på lab.

Före provtagning värms provtagningsstället väl under 5-10 min.
Gör rent punktionsstället och gör ett tillräckligt instick så att blodet flödar fritt. Undvik att stasa. Torka bort den första bloddroppen.
Fyll 1-2 kapillärrör genom att sätta kapillären djupt i bloddroppenscentrum; placeras i centrum för att hindra kontamination av luft.
Stoppa i ett järnfilspån i den luftfria kapillären samt förslut ändarna med härför avsedda proppar.
Blanda omedelbart genom att föra en magnet lugnt fram och tillbaka utefter hela rörets längd (ca 20 dragningar).
Återvänd genast till lab för omedelbar analys.

Provet lämnas omedelbart till laboratoriet.
Analys ska ske inom 30 min.

För mer information se analyser som ingår i gruppen.
kB-pH
kB-pCO2
kB-pO2
kB-Basöverskott
kB-Syrgasmättnad
kB-Standardbikarbonat
kB-COHb
kB-MetHb
P(kB)-Glukos
P(kB)-Klorid (Cl)
P(kB)-Na
P(kB)-Kalciumjon, fri
kB-FO2Hb

Analysfrekvens:

Akut

Ackreditering:

Nej

Pris (rutin):

46,00kr (internt),56,12kr (externt)

Referensintervall

Ålder Man/Kvinna
Se respektive analys
×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Förvaring bör om möjligt undvikas.
Före analys kontrolleras att provet är utan luftbubblor och koagel.
Blanda provet åter med metallstift och magnet utmed rörets hela längd 10-12 ggr och för sedan järnfilspånet till den sida som inte ska placeras mot instrumentet samt ta bort de båda propparna. Analysera.
Minsta blodmängd 95 µL.