P(kB)-Na

Publicerad: 2021-05-19 14:53 av Zainab Al-Asafi
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Kapillärt blod.

Kapillärt (Clinitubes)
OBS! Utföres endast på lab.

Före provtagning värms provtagningsstället väl under 5-10 min.
Gör rent punktionsstället och gör ett tillräckligt instick så att blodet flödar fritt. Undvik att stasa. Torka bort den första bloddroppen.
Fyll 1-2 kapillärrör genom att sätta kapillären djupt i bloddroppenscentrum; placeras i centrum för att hindra kontamination av luft.
Stoppa i ett järnfilspån i den luftfria kapillären samt förslut ändarna med härför avsedda proppar.
Blanda omedelbart genom att föra en magnet lugnt fram och tillbaka utefter hela rörets längd (ca 20 dragningar).
Återvänd genast till lab för omedelbar analys.

Provet lämnas omedelbart till laboratoriet.
Analys ska ske inom 30 min.

Analysfrekvens:

Akut

Ackreditering:

Nej

Pris (rutin):

46,00kr (internt),56,12kr (externt)

Referensintervall

Ålder Man/Kvinna
30 dagarBarn 133-147 mmol/L
Vuxna 137-145 mmol/L
×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Minsta provmängd: 195µL alt. kapillärt 95 µL
Prov kan ej sändas med rörpost.