kB-Standardbikarbonat

Publicerad: 2024-02-09 09:58 av Zainab Al-Asafi
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Kapillärt blod.
Kapillärt blod är ett alternativ till arteriellt blod när omständigheterna inte tillåter riktig arteriell blodprovstagning.

Kapillärt (Clinitubes)
OBS! Utföres endast på lab.

Före provtagning värms provtagningsstället väl under 5-10 min.
Gör rent punktionsstället och gör ett tillräckligt instick så att blodet flödar fritt. Undvik att stasa. Torka bort den första bloddroppen.
Fyll 1-2 kapillärrör genom att sätta kapillären djupt i bloddroppenscentrum; placeras i centrum för att hindra kontamination av luft.
Stoppa i ett järnfilspån i den luftfria kapillären samt förslut ändarna med härför avsedda proppar.
Blanda omedelbart genom att föra en magnet lugnt fram och tillbaka utefter hela rörets längd (ca 20 dragningar).
Återvänd genast till lab för omedelbar analys.

Provet lämnas omedelbart till laboratoriet.
Analys ska ske inom 10 min.

Analysfrekvens:

Akut

Ackreditering:

Nej

Referensintervall

Ålder Man/Kvinna
mmol/L

Information hämtad från (dokument):

aB/kB/vB-Standardbikarbonat (aB/kB/vB-stbik) Dok-ID: 179027     Version: 1.0


×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Provet skall direkt efter provtagning och blandning transporteras till laboratoriet.
Kapillärblod analyseras omedelbart eller inom 10 min.
Förvaring bör om möjligt undvikas.
Om lagring är oundvikligt, förvara provet liggande horisontellt vid ca 2-4°C under högst 30 min.Kylförvaring gäller endast för glaskapillärer.
Före analys kontrolleras att provet är utan luftbubblor och koagel.
Blanda provet åter med metallstift och magnet utmed rörets hela längd 10-12 ggr och för sedan järnfilspånet till den sida som inte ska placeras mot instrumentet samt ta bort de båda propparna. Analysera.
Minsta blodmängd 95 µL.