kB-pH

Publicerad: 2021-03-04 20:07 av Mimmie Tornegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Kapillärblod
Artärblod är den mest föredragna och rekommenderade typen av blod för pH/syrabasstatusanalys. Se aB-Syrabasstatus

OBS! Provtagning utföres av laboratoriet
.
Kapillärt blod är ett alternativ till arteriellt blod när omständigheterna inte tillåter riktig arteriell blodprovstagning.
Blodförsörj gärna stickstället genom att värma upp det till ca. 42° C under 5-10 min. innan aktuell provtagning.

Analysfrekvens:

Akut

Ackreditering:

Nej

Referensintervall

Ålder Man/Kvinna
pH enhet
×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Provet skall direkt efter provtagning och blandning transporteras till laboratoriet.
Kapillärblod analyseras omedelbart eller inom 10 min.
Förvaring bör om möjligt undvikas.
Om lagring är oundvikligt, förvara provet liggande horisontellt vid ca 2-4°C under högst 30 min.Kylförvaring gäller endast för glaskapillärer.
Före analys kontrolleras att provet är utan luftbubblor och koagel.
Blanda provet åter med metallstift och magnet utmed rörets hela längd 10-12 ggr och för sedan järnfilspånet till den sida som inte ska placeras mot instrumentet samt ta bort de båda propparna. Analysera.
Minsta blodmängd 95 µL.