P-Metanol

Publicerad: 2023-02-27 16:05 av Mimmie Tornegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Venblod
OBS! Använd ej alkolholhaltigt desinfektionsmedel på huden vid provtagning.
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör. Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca. 8-10 gånger.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 h.

Provtagning:

Rör vakuum, mintgrön propp
Volym: 5 mL drar 3,0 mL
Tillsats: Li-heparin, PST-gel
Artikelnr: 17673

Hantering:

Centrifugeras inom 4 h. G-tal 2000 i 10 min.
Avhälld plasma kan förvaras upp till 7 dygn i kylskåpstemp.

Remiss:

I Cosmic, Beställning provbunden, flik "Klinisk kemi"

Utförare:

Analysfrekvens:

Akut

Ackreditering:

Nej

Referensintervall

Ålder Man/Kvinna
<1 mmol/L

×

Medicinsk Bakgrund

Metanol (metylalkohol, karbinol, träsprit)
Metanol används bl. a. som drivmedel till modellflygplan, bilar och bussar men används även som lösningsmedel och för plasttillverkning.
Ibland ingår metanol i hembränd sprit. Metanol kan även ackumuleras i kroppen genom t ex inandning av ångor eller hudkontakt. Metanol är inte toxiskt i sig självt men bildar kraftiga toxiska metaboliter såsom formaldehyd och myrsyra, vilket orsakar höggradig acidos och skadeverkningar på ögonen.
Den individuella känsligheten för metanol är stor. Samtidig konsumtion av etanol medför en lindring av den toxiska effekten och etanolterapi (glukos-etanol, Apoteket, injektionsvätska 100 mg/mL) är därför accepterat vid metanolförgiftningar. Metanol elimineras 4-5 gånger långsammare ur kroppen än etanol varför metanolkoncentrationen måste kontrolleras även efter att behandling med etanol avslutats. Även Fomepizol, en alkoholdehydrogenashämmare som hindrar metanolens oxidation till toxiska substanser, kan ges som antidot. Genom hemodialys kan eliminationen påskyndas.
Metanol är mycket giftigt. En tesked kan orsaka synskador och en enda snaps kan vara letal. Metanolkoncentrationer på 15-30 mmol/L orsakar allvarliga förgiftningar. Redan vid 5-10 mmol/L kan svåra skador uppstå om inte aktiv behandling sätts in.

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Minsta serummängd 100 µL.
SST- rör samt EDTA accepteras också som provmaterial.
Interferenser finns. se gällande metodbeskrivning.