P-Etanol

Publicerad: 2023-11-15 12:10 av Zainab Al-Asafi
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Venblod
OBS!
Använd inte alkohol eller annan flyktig desinfektionslösning vid venpunktionsstället. Använd endast vattenbaserade desinfektionsmedel.
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör. Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca. 8-10 gånger.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 h.

Provtagning:

Rör vakuum, mintgrön propp
Volym: 5 mL drar 3,0 mL
Tillsats: Li-heparin, PST-gel
Artikelnr: 17673

Hantering:

Centrifugeras inom 4 h. G-tal 2000 i 10 min.
Plasma centrifugerat i primärrör är hållbart 2 dygn i kylskåpstemp.
Avhälld plasma hållbart 2 dygn i rumstemperatur, 2 veckor i kylskåpstemp och 6 månader i ≤ -18 ºC.

OBS!
Vid önskemål om efterbeställning av etanol får det endast ske om prov varit avkorkat max 1 h.

Analysfrekvens:

Akut och Rutin

Ackreditering:

Nej

Pris (rutin):

22,00kr (internt),26,84kr (externt)

Referensintervall

Ålder Man/Kvinna
<3 mmol/L

Information hämtad från (dokument):

Etanol (P-) DokID 201709     Version: 2.0


×

Medicinsk Bakgrund

Medicinsk bakgrund & bedömning
Etanol (etylakohol)
Etanol ingår i öl, vin och sprit men finns även i teknisk sprit (T-röd, T-blå, M-sprit mm). Etanol finns även i handrengöringsmedel, desinficeringsmedel, rakvatten, parfymer mm.
Vid akut etanolförgiftning dominerar effekten på centrala nervsystemet.

Normal förbränning av etanol är ungefär 0,1 g/kg kroppsvikt i timmen (1). Vid akut etanolförgiftning dominerar effekten på centrala nervsystemet. Vid en etanolkoncentration på 45-60 mmol/L kan tydlig berusning iakttas med påtagligt inkoordinerade rörelser, sluddrande tal och ev illamående och kräkningar. Vid 65-90 mmol/L är redlösheten fullständig. Andningscentrum är påverkat. Vid 100 mmol/L kan döden inträffa genom andningsförlamning. Vid akut etanolförgiftning ses ett kraftigt förhöjt osmolärt gap (2). 1 promille etanol i blod motsvarar cirka 28 mmol/L i plasma (3). Hos alkoholister ses ökad tolerans för etanol (2). Blodalkoholhalt i rattfyllerimål anges som promille, dvs milligram alkohol/gram blod (3).

Referenser

1. 2022 Narkosguiden. Alkoholintoxikation berusning överdosering.
2. Teodorsson E, Berggren Söderlund M. Laurells Klinisk kemi i praktisk medicin 10:e upplagan. Studentlitteratur 2018, sid 723-4.
3. Jones Alan Wayne: Alkoholtest på sjukhus.


×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Minsta serummängd 9 µL.
OBS!
Vid önskemål om efterbeställning av etanol får det endast ske om prov varit avkorkat max 1 h.