S-Etanol

Publicerad: 2019-02-26 10:21 av Eva Thorén
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Venblod
OBS! Rengör inte provtagningsstället med alkohol eller andra lättflyktiga desinfektionsmedel. Använd endast vattenbaserade desinfektionsmedel.
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör. Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca. 8-10 gånger.
Ocentrifugerat prov förvaras stående i rumstemp. minst 50 min. för att koagulera.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 h.

Provtagning:

Rör vakuum, röd propp, m koag.aktivator (plast)
Volym: 7 mL drar 6,0 mL

Artikelnr: 2049

Hantering:

Kontrollera att minst 50 min. gått från angiven provtagningstid och att provet koagulerat.
Centrifugeras inom 4 h. G-tal 2000 i 10 min.
Två alternativ finns för separation.
Alt.1
Serum avpipetteras till nytt rör art.nr.6610 och förslutes med plastpropp.
OBS! Lämna minst 0,5 cm serum kvar närmast blodkroppscentrifugatet.
Alt.2
Serum avhälles till nytt rör art.nr. 6610.
Centrifugeras igen, avhälles till nytt rör och förslutes med plastpropp.
Avhällt serum är hållbart 14 dygn vid 2 till 8 °C

Analysfrekvens:

Akut och Rutin

Ackreditering:

Nej

Referensintervall

Ålder Man/Kvinna
<3 mmol/L
×

Medicinsk Bakgrund

Etanol (etylakohol)
Etanol ingår i öl, vin och sprit men finns även i teknisk sprit (T-röd, T-blå, M-sprit mm). Etanol finns även i handrengöringsmedel, desinficeringsmedel, rakvatten, parfymer mm.
Berusningseffekt anges också ofta i promille. 1 promille etanol = 21,7 mmol/L. Vid akut etanolförgiftning dominerar effekten på centrala nervsystemet. Känsligheten för etanol visar stora individuella variationer och kroniska alkoholister kan ofta utföra komplicerade aktiviteter vid de blodalkoholkoncentrationer där en alkoholovan person är starkt vakenhetssänkt. En alkoholovan person får redan vid låga etanolkoncentrationer, 6,5-11 mmol/L, en depressiv effekt på de centra i storhjärnan som verkar kontrollerande och hämmande på motoriska och psykiska funktioner. Vid 20-25 mmol/L märks tecken på bristande uppmärksamhet och oförmåga till klara tankeassociationer.
Vid 45-60 mmol/L syns tydlig berusning med illamående och kräkningar som vanliga symtom. Vid 65-90 mmol/L är redlösheten fullständig.
Vid 100 mmol/L kan döden inträffa genom andningsförlamning.
Samtidigt intag av vissa läkemedel eller narkotika kan ge kraftigt accentuerad effekt av etanol.
Etanol nedbryts huvudsakligen i levern med en väsentligen konstant men individuell variation hos icke alkoholiserade personer. En normalperson kan omsätta ca 5-7 g etanol per timme.

Blodalkoholhalt i rattfyllerimål anges som promille, dvs milligram alkohol/gram blod. Redan år 1941 infördes straffbara alkoholhalter i blod i Sverige (rattonykterhet 0.8 promille och rattfylleri 1.5 promille). 1957 sänktes den lägre gränsen till 0.5 promille och ytterligare till nuvarande 0.2 promille 1990. Den övre gränsen är nu 1.0 vilket rubriceras som grovt rattfylleri.

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Minsta serummängd 109 µL.
SST- rör och Li-Heparinrör accepteras i undantagsfall som provmaterial.
Interferenser finns. se gällande metodbeskrivning.
Centrifugerat, avskiljt serum sparas 1 vecka för ev. tilläggsbeställning.
Avhällt serum är hållbart 14 dygn vid 2 till 8 °C