vB-Syrabasstatus

Publicerad: 2019-08-15 15:19 av Mats Johansson
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

För Västervik gäller: prov taget i spruta kan ej sänds i rörpost


För mer information se analyser som ingår i gruppen.
vB-pH
vB-pCO2
vB-Basöverskott
vB-Standardbikarbonat

Provtagning:

Rör vakuum, mörkblå propp
Volym: 5 mL drar 4,0 mL
Tillsats: Na-heparin
Artikelnr: 2393

Analysfrekvens:

Akut

Pris (rutin):

46,00kr (internt),56,12kr (externt)

Referensintervall

Ålder Man/Kvinna
Se respektive analys