vB-Syrabasstatus

Publicerad: 2024-03-27 11:11 av Mimmie Tornegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Venöst blod

Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
Tag med så lite stas som möjligt (max 1 min) och utan muskelkontraktion.
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör. Provet blandas direkt genom att lugnt vändas ca.8-10 gånger.
Provet lämnas omedelbart till laboratoriet.
Analys ska ske inom 30 min.

För mer information se analyser som ingår i gruppen.
vB-pH
vB-pCO2
vB-Basöverskott
vB-Standardbikarbonat
vB-COHb
vB-MetHb
P(vB)-Kalciumjon, fri
P(vB)-Laktat
P(vB)-Glukos
aB/vB-FO2Hb

Provtagning:

Rör vakuum, mörkblå propp
Volym: 5 mL drar 4,0 mL
Tillsats: Na-heparin
Artikelnr: 2393

Analysfrekvens:

Akut

Ackreditering:

Nej

Pris (rutin):

46,00kr (internt),56,12kr (externt)

Referensintervall

Ålder Man/Kvinna
Se respektive analys

Information hämtad från (dokument):

aB/vB/kB-Syrabas-status med ABL 825 Flex Dok-ID: 179166     Version: 1.0