vB-Standardbikarbonat

Publicerad: 2024-02-09 09:58 av Zainab Al-Asafi
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Ingår i vB-Syra-basstatus.

Venöst blod.
Prov bör om möjligt tas tidigast 20 min. efter andningsjustering.
Prov tas i Na-heparinrör, 5 mL mörkblå propp. Undvik stas
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör. Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca. 8-10 gånger.

Transporteras omgående, i rumstemperatur, till analyserande labb.

Provtagning:

Rör vakuum, mörkblå propp
Volym: 5 mL drar 4,0 mL
Tillsats: Na-heparin
Artikelnr: 2393

Hantering:

Provet är hållbart 1 timma i rumstemp/kylskåp, då endast vB-Standardbikarbonat ska analyseras.

OBS!
Om vB-Syra-basst
atus tas samtidigt ska anlays ske inom 30 min.

Analysfrekvens:

Akut och Rutin

Ackreditering:

Nej

Pris (rutin):

46,00kr (internt),56,12kr (externt)

Referensintervall

Ålder Man/Kvinna
22-27 mmol/L

Information hämtad från (dokument):

aB/kB/vB-Standardbikarbonat (aB/kB/vB-stbik) Dok-ID: 179027     Version: 1.0


×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Helblod blandas väl på vagga minst 5-10 min. före analys.
Minsta helblodsmängd 200 µL.
Provet är hållbart 1 h i rumstemp/kylskåp.
Interferenser finns. Se gällande metodbeskrivning.

I undantagsfall kan Na-hepariniserad spruta användas.