Pt-Dextametasonhämningstest

Publicerad: 2019-08-15 15:09 av Mats Johansson
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Dextametasonhämningstest utförs på vårdavd.
Se provtagningstider under rubriken Medicinsk bakgrund
Prov för S-Kortisol och P-ACTH tas på patienten.Se resp. anvisning:
P-Kortisol
P-ACTH

Provtagning:

Se anvisning för S-Kortisol och P-ACTH
Utförare:

Ackreditering:

Nej


×

Medicinsk Bakgrund

Medicinsk bakgrund:
Vid utredning av misstänkt Cushingsyndrom görs kort Dexametasonhämningstest:
Bedömning via endokrinolog.
Dexametasonhämningstest bygger på principen med negativ återkoppling (feed-back), hypofys-binjurebark.
Dag 1 kl 07.00 tas blodprov för S-Kortisol och P-ACTH. Kl 23.00 ges 1 mg Dexametason.
Dag 2 kl 07.00 tas blodprov för S-Kortisol och P-ACTH.

Vid oklara fall och för differentialdiagnostik av ACTH beroende Cushingsyndrom (Mb Cushing) ges 8 mg Dexametason kl 23.00 dag 2.
Dag 3 kl 07.00 tas därefter nytt S-Kortisol och P-ACTH.

Bedömning:
Hos friska hämmas S-Kortisol till <50-70 nmol/L dag 2
En sänkning av S-Kortisol på >50% dag 3 talar för ACTH producerande hypofysadenom

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

På remissen ska förutom Pt-Dextametasonhämningstest tydligt anges vilka analyser som ska utföras.
Prov för S-Kortisol och P-ACTH tas vid Pt-Dextametasonhämningstest.
Provtagningstider för testet läs under rubriken medicinsk bakgrund.