B-Celler, Diff cytokemisk

Publicerad: 2020-06-08 10:35 av Zainab Al-Asafi
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Venblod.

Blodprov bör om möjligt tas sedan patienten vilat sittande i 15 min.
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör.
Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca.8-10 gånger.
Provet lämnas till laboratoriet inom 8 h.

Om detta ej är möjligt gör minst 2 utstryk ur röret på objektglas med matt rand (art.nr.1276) för mikroskopisk bedömning.
Märk utstryken med patient id. OBS! använd blyertspenna.

Om venös provtagning ej kan utföras kan provet tagas kapillärt.
Vid kapillär provtagning används rör microtainer EDTA art.nr. 5112.Tag minst 250 µL och fyll ej röret över markeringen för 500 uL.
Vid venös provtagning är minsta fyllnadsmängd i EDTA-röret 1 ml.

Minst 2 utstryk på objektglas med matt rand för mikroskopisk bedömning måste bifogas. OBS! Bör ej göras ur röret.
Märk utstryken med patient id. OBS! använd blyertspenna.


För mer information se analyser som ingår i gruppen.
B-Neutrofila gran,diffk
B-Eosinofila gran,diffk
B-Basofila gran,diffk
B-Lymfocyter,diffk
B-Monocyter,diffk

Provtagning:

Rör vakuum, lila propp
Volym: 5 mL drar 3,0 mL
Tillsats: EDTA (K2)
Artikelnr: 5125

Hantering:

Kontrollera att provet är fritt från koagel genom att vända röret ett par gånger.
Helblod kan förvaras i kylskåpstemp. upp till 1 dygn under förutsättning att minst 2 blodutstryk medföljer.

Analysfrekvens:

Akut och Rutin

Ackreditering:

Nej

Pris (rutin):

101,00kr (internt),123,22kr (externt)

Referensintervall

Ålder Man/Kvinna
Se respektive analys
×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Kapillärprov, minsta blodmängd är 250 µL.
Prov med koagel i röret analyseras ej.