B-Celler, Diff cytokemisk

Publicerad: 2023-11-20 08:16 av Mimmie Tornegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Venblod.

Blodprov bör om möjligt tas sedan patienten vilat sittande i 15 min.
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör.
Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca.8-10 gånger.

Om venös provtagning ej kan utföras kan provet tagas kapillärt.
Vid kapillär provtagning används rör microtainer EDTA art.nr. 5112.Tag minst 250 µL och fyll ej röret över markeringen för 500 uL.
Vid venös provtagning är minsta fyllnadsmängd i EDTA-röret 1 ml.


För mer information se analyser som ingår i gruppen.
B-Neutrofila gran,diffk
B-Eosinofila gran,diffk
B-Basofila gran,diffk
B-Lymfocyter,diffk
B-Monocyter,diffk

Provtagning:

Rör vakuum, lila propp
Volym: 5 mL drar 3,0 mL
Tillsats: EDTA (K2)
Artikelnr: 5125

Hantering:

Kontrollera att provet är fritt från koagel genom att vända röret ett par gånger.
Prov taget i EDTA-rör är hållbart 24 timmar i rumstemp. och 48 timmar i kylskåpstemp.
Prov taget i EDTA-mikrotainerrör är hållbart 8 timmar i kylskåpstemp.

OBS! Om rören inte anländer till laboratoriet inom hållbarhetstiderna ska
utstryk (minst 2 blodutstryk) från EDTA-blod bör utföras snarast möjligt, helst inom 4 timmar.

Analysfrekvens:

Akut och Rutin

Ackreditering:

Nej

Pris (rutin):

101,00kr (internt),123,22kr (externt)

Referensintervall

Ålder Man/Kvinna
Se respektive analys

Information hämtad från (dokument):

Differentialräkning av leukocyter (B-Diff) med Sysmex XN-1000     Version: --


×

Medicinsk Bakgrund

Om det totala antalet leukocyter är förhöjt eller sänkt, bör man utföra
differentialräkning av dessa, för att utröna i vilket/vilka cellsystem en rubbning föreligger. Detsamma kan gälla vid normalt antal leukocyter om misstanke om förändring av något speciellt cellslag, t ex lymfocyter (som vid mononukleos), eosinofila granulocyter (överkänslighetsreaktioner, maskinfektioner) basofila granulocyter (polycytaemia vera) eller leukemi (1).

Referenser:
1. Nilsson-Ehle P, Berggren Söderlund M, Theodorsson E. Laurells
Klinisk kemi i praktisk medicin, 9:e uppl. 2012×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Kapillärprov, minsta blodmängd är 250 µL.
Prov med koagel i röret analyseras ej.