B-Celler, differentialräkning av leukocyter

Publicerad: 2024-03-08 11:28 av Zainab Al-Asafi
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

OBS! Detta är ingen enskild analys utan hänvisar till ett paket av analyser. För mer specifik information se varje enskild analys.

Venblod

Blodprov bör om möjligt tas sedan patienten vilat sittande i 15 min.
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör.
Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca.8-10 gånger.

Om venös provtagning ej kan utföras kan provet tagas kapillärt.
Vid kapillär provtagning används rör microtainer EDTA art.nr. 5112.Tag minst 250 µL och fyll ej röret över markeringen för 500 uL.
Vid venös provtagning är minsta fyllnadsmängd i EDTA-röret 1 ml.


För mer information se analyser som ingår i gruppen.
B-Neutrofila gran,diffk
B-Eosinofila gran,diffk
B-Basofila gran,diffk
B-Lymfocyter,diffk
B-Monocyter,diffk

Provtagning:

Rör vakuum, lila propp
Volym: 5 mL drar 3,0 mL
Tillsats: EDTA (K2)
Artikelnr: 5125

Hantering:

Kontrollera att provet är fritt från koagel genom att vända röret ett par gånger.

EDTA-rör: 24 timmar i rumstemperatur, 48 timmar i 2 - 8 °C.
EDTA-mikrotainerrör: 8 timmar i 2 - 8 °C. Kapillärblod kan även tas direkt från fingerblomman vid provtagning och strykas ut på objektglas.

OBS!
I första hand sker en maskinell klassning av B-celler. Vid patologisk instrumentlarm eller tveksamhet utförs visuell klassificering av celler i mikroskop.
Om manuell differentialräkning behövs och provet är > 8 eller 4 timmar för venöst respektive kapillärt kan detta endast göras om blodutstryk är medskickat.

Gör minst 2 utstryk ur röret på objektglas med matt rand (art.nr.1276) för mikroskopisk bedömning.
OBS! Utstryk av EDTA-blod utförs snarast möjligt efter provtagning,
helst inom 4 timmar eftersom blodkropparna åldras och EDTA förändrar morfologin på cellerna.
Märk utstryken med patient id.
OBS! använd blyertspenna.

Analysfrekvens:

Akut och Rutin

Ackreditering:

Nej

Pris (rutin):

101,00kr (internt),123,22kr (externt)

Referensintervall

Ålder Man/Kvinna
Se respektive analys

Information hämtad från (dokument):

Differentialräkning av leukocyter (B-Diff) med Sysmex XN-1000, Dok-ID:214090     Version: 3.0


×

Medicinsk Bakgrund

Medicinsk bakgrund
Om det totala antalet leukocyter är förhöjt eller sänkt, bör man utföra
differentialräkning av dessa, för att utröna i vilket/vilka cellsystem en rubbning föreligger. Detsamma kan gälla vid normalt antal leukocyter om misstanke om förändring av något speciellt cellslag, t ex lymfocyter (som vid mononukleos), eosinofila granulocyter (överkänslighetsreaktioner, maskinfektioner) basofila granulocyter (polycytaemia vera) eller leukemi (1).

Bedömning

Neutrofili
, en ökning av antalet neutrofila granulocyter, ses vid såväl infektiösa som icke-infektiösa inflammatoriska tillstånd.
Neutropeni,
brist på neutrofila granulocyter respektive agranulocytos kan bero på benmärgsskada med nedsatt leukocytproduktion, till exempel B12- och/eller folat-brist, leukemi, eller benmärgstoxiska läkemedel.
Eosinofili,
förhöjt antal eosinofila granulocyter kan ses bland annat vid allergiska sjukdomar och parasitinfektioner samt vid vissa kroniskt inflammatoriska (vaskuliter mm) och vid maligna sjukdomar. Uttalad eosinofili kan också ses vid s.k. hypereosinofilt syndrom.
Basofili
ses bland annat vid kronisk myeloisk leukemi.
Monocytos
kan ses vid olika former av leukemi samt vid kroniska inflammatoriska sjukdomstillstånd.
Lymfocytos
är ett vanligt fynd vid akuta virusinfektioner. Mycket höga värden ses vid akuta och kroniska lymfatiska leukemier (1).


Referenser:

1. Nilsson-Ehle P, Berggren Söderlund M, Theodorsson E. Laurells
Klinisk kemi i praktisk medicin, 9:e uppl. 2012×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Kapillärprov, minsta blodmängd är 250 µL.
Prov med koagel i röret analyseras ej.