B-Eosinofila gran,diffk

Publicerad: 2023-11-09 04:15 av Mimmie Tornegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Venblod
Analysen ingår i B-Celler, Diff cytokemisk.
Blodprov bör om möjligt tas sedan patienten vilat sittande i 15 min.
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca.8-10 gånger.
Märk utstryken med patientens id. OBS! använd blyertspenna.
Om venös provtagning ej kan utföras kan provet tagas kapillärt.
Vid kapillär provtagning används rör microtainer EDTA art.nr. 5112.Tag minst 250 µL och fyll ej röret över markeringen för 500 uL.
Minst 2 utstryk på objektglas med matt rand (art.nr.1276) för mikroskopisk bedömning måste bifogas. OBS! Bör ej göras ur röret.
Märk utstryken med patientens id. OBS! använd blyertspenna.

Ingår i paketet
B-Celler, Diff cytokemisk

Provtagning:

Rör vakuum, lila propp
Volym: 5 mL drar 3,0 mL
Tillsats: EDTA (K2)
Artikelnr: 5125

Hantering:

Kontrollera att provet är fritt från koagel genom att vända röret ett par gånger.
Provet lämnas till laboratoriet inom 8 h.
Om detta ej är möjligt gör minst 2 utstryk ur röret på objektglas med matt rand (art.nr.1276) för mikroskopisk bedömning.
Helblod kan förvaras i kylskåpstemp. upp till 1 dygn under förutsättning att minst 2 blodutstryk medföljer.

Analysfrekvens:

Akut och Rutin

Ackreditering:

Nej

Pris (rutin):

15,00kr (internt),18,30kr (externt)

Referensintervall

Ålder ManKvinna
14 dagar0,1-0,7 10e9/L0,1-0,6 10e9/L
30 dagar0,1-0,8 10e9/L0,1-0,8 10e9/L
60 dagar<0,7 10e9/L<0,7 10e9/L
180 dagar<0,7 10e9/L<0,8 10e9/L
13 år<0,8 10e9/L<0,8 10e9/L
17 år<0,7 10e9/L<0,7 10e9/L
>17 år<0.5 10e9/L<0,5 10e9/L

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Kapillärprov, minsta blodmängd är 250 µL.
Prov med koagel i röret analyseras ej.