P-eGFR medel, relativt

Publicerad: 2023-10-18 08:29 av Zainab Al-Asafi
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Venblod

Pt-eGFR medel relativ är en beräkning av medelvärdet av eGFR (Kreatinin) samt eGFR (Cystatin C) och kan utföras på patienter från 18 års ålder och uppåt.

Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör. Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca 8-10 gånger.
Ocentrifugerat prov förvaras i rumstemp.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 h.I analyspaketet ingår
Pt-eGFR relativt (Cystatin C)
Pt-eGFR relativt (Kreatinin)

Provtagning:

Rör vakuum, mintgrön propp
Volym: 5 mL drar 3,0 mL
Tillsats: Li-heparin, PST-gel
Artikelnr: 17673

Hantering:

Centrifugeras inom 4 h. G-tal 2000 i 10 min.
Plasma i centrifugerat primärrör är hållbart 2 dygn i 2 - 8 ºC.
Avhälld plasma är hållbart 7 dygn i rumstemperatur, 7 dygn i 2 - 8 ºC och 3 mån i ≤ -18 ºC.

Utförare:

Analysfrekvens:

Rutin

Ackreditering:

Nej

Pris (rutin):

6,00kr (internt),7,32kr (externt)

Referensintervall

Ålder Man/Kvinna
<18 årBeräknas ej
18-50 år> 80 mL/min/1,73 kvm
>50 år> 60 mL/min/1,73 kvm

×

Medicinsk Bakgrund

Medicinsk bakgrund
Medel eGFR relativt beräknas som medelvärdet mellan eGFR (Kreatinin) och eGFR (Cystatin C) och svar lämnas på vuxna patienter från 18 års ålder. Estimeringen av GFR är god förutsatt att skillnaden mellan estimaten i relation till medelvärdet inte överstiger 30% [(eGFR(Kreatinin)-eGFR(Cystatin C))/medel eGFR]. Vid skillnader >30% lämnas ej svar på analysen och man bör överväga icke-njurfunktionsberoende förhållanden som påverkar markörerna olika. För kreatinin muskelmassa, stort intag kött, aktiv tubulär utsöndring samt för cystatin C ff.a.behandling med kortikosteroider. Vid osäkerhet rekommenderas mätning av GFR med Pt-Iohexolclearance. Om inga förklaringar kan påvisas och eGFR (Cystatin C) är mindre än 70% av eGFR (Kreatinin) så föreligger s.k. krympt-por syndrom.

Bedömning

Svar på medel eGFR lämnas ut på vuxna patienter förutsatt att estimaten baserat på kreatinin respektive Cystatin C inte skiljer mer än 30% beräknat som differensen i relation till medelvärdet. Om skillnaden överstiger 30% bör faktorer som inverkar på nivåerna beaktas: För kreatinin muskelmassa, stort intag kött, aktiv tubulär utsöndring samt för cystatin C ff.a.behandling med kortikosteroider. Vid osäkerhet rekommenderas mätning av GFR med iohexolclearance. Om inga förklaringar kan påvisas och eGFR (Cystatin C) är mindre än 70% av eGFR (Kreatinin) så föreligger s.k. krympt-por syndrom (1).

Referens

1. Laurells Klinisk kemi i praktisk medicin 10:e uppl. (Teodorsson E, Berggren-Söderlund M, eds), Studentlitteratur 2018, sid. 533- 537, 540-545

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Minsta plasmamängd 106 µL.
Serum eller EDTA-plasma accepteras vid behov.