Pt-eGFR relativt (Cystatin C)

Publicerad: 2023-11-15 11:55 av Zainab Al-Asafi
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Venblod
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör.
Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca 8-10 gånger.
Ocentrifugerat prov förvaras i rumstemp.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 h.


Ingår i paketet vid beställning av Pt-eGFR relativt Cystatin
P-Cystatin C och Pt-eGFR relativt Cystatin C paket

Provtagning:

Rör vakuum, mintgrön propp
Volym: 5 mL drar 3,0 mL
Tillsats: Li-heparin, PST-gel
Artikelnr: 17673

Hantering:

Centrifugeras inom 4 h. G-tal 2000 i 10 min.
Plasma centrifugerat i primärrör är hållbart 2 dygn i 2 - 8 ºC.
Avhälld plasma är hållbart 7 dygn i rumstemperatur, 7 dygn i 2 - 8 ºC och 6 mån i ≤ -18 ºC.

Utförare:

Analysfrekvens:

Akut och Rutin

Ackreditering:

Nej

Pris (rutin):

35,00kr (internt),42,70kr (externt)

Referensintervall

Ålder Man/Kvinna
<2 årsaknas
2-17 år>86 mL/min/1,73 kvm
18-50 år>80 mL/min/1,73 kvm
>50 år>60 mL/min/1,73 kvm

Information hämtad från (dokument):

Cystatin C (P-), Pt-eGFR relativt Cystatin C, Pt-eGFR absolut läkemedel (Cystatin C), Pt-eGFR medel relativ DokID 204914     Version: 2.0


×

Medicinsk Bakgrund

Medicinsk bakgrund
Pt-eGFR relativt (Cystatin C):
Analys av P-Cystatin C kan genom beräkningsformel (CAPA – Caucasian, Asian, pediatric and adult) uttryckas som estimerat GFR-värden (eGFR). Det som besvaras är relativt eGFR (enheten mL/min/1,73kvm), dvs normerade till en kroppsyta på 1,73 kvadratmeter. Det relativa eGFR är värdefullt för att jämföra t.ex. mot referensintervall och för att följa en patient över tid. Det skall inte användas för dosering av läkemedel – då ska istället Pt-eGFR absolut läkemedel användas, se separat analys.
×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Minsta plasmamängd 102 µL.
Serum eller EDTA-plasma accepteras i undantagsfall som provmaterial.