Pt-eGFR relativt (Kreatinin)

Publicerad: 2023-11-29 12:21 av Zainab Al-Asafi
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Venblod
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör. Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca 8-10 gånger.
Ocentrifugerat prov förvaras i rumstemp.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 h.

Ingår i analyspaket
P-Kreatinin och eGFR relativt (Kreatinin) paket
Pt-eGFR absolut läkemedel (Kreatinin)

Provtagning:

Rör vakuum, mintgrön propp
Volym: 5 mL drar 3,0 mL
Tillsats: Li-heparin, PST-gel
Artikelnr: 17673

Hantering:

Centrifugeras inom 4 h. G-tal 2000 i 10 min.
Plasma i centrifugerat primärrör är hållbart 2 dygn i 2 - 8 ºC.
Avhälld plasma är hållbart 7 dygn i rumstemperatur, 7 dygn i 2 - 8 ºC och 3 mån i ≤ -18 ºC.

Analysfrekvens:

Akut och Rutin

Ackreditering:

Nej

Referensintervall

Ålder Man/Kvinna
<18 årBeräknas ej
18-50 år>80 mL/min/1,73 kvm
>50 år>60 mL/min/1,73 kvm

Information hämtad från (dokument):

Kreatinin (P-, tU-, U-, Dial-) och Pt-eGFR relativt (Kreatinin),Pt-eGFR absolut läkemedel (Kreatinin), Pt-eGFR medel relativ DokID 201650     Version: 5.0


×

Medicinsk Bakgrund

Medicinsk bakgrund
Pt-eGFR relativt (Kreatinin):
Analys av P-Kreatinin kan genom beräkningsformel (Lund-Malmö reviderad) uttryckas som estimerat GFR-värde (eGFR). Det som besvaras är relativt eGFR (enheten mL/min/1,73kvm), dvs normerade till en kroppsyta på 1,73 kvadratmeter. Det relativa eGFR är värdefullt för att jämföra t.ex. mot referensintervall och för att följa en patient över tid. Det skall inte användas för dosering av läkemedel – då ska istället Pt-eGFR absolut läkemedel användas, se separat analys.

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Minsta plasmamängd 106 µL.
Serum eller EDTA-plasma accepteras vid behov.