P-Cystatin C

Publicerad: 2023-11-15 11:52 av Zainab Al-Asafi
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Venblod
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör.
Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca 8-10 gånger.
Ocentrifugerat prov förvaras i rumstemp.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 h.

Ingår i analyspaketen
P-Cystatin C och Pt-eGFR relativt Cystatin C paket
Pt-eGFR absolut läkemedel (Cystatin C)

Provtagning:

Rör vakuum, mintgrön propp
Volym: 5 mL drar 3,0 mL
Tillsats: Li-heparin, PST-gel
Artikelnr: 17673

Hantering:

Plasma i primärrör: 2 dygn i 2 - 8 ºC
Avhälld plasma: 7 dygn i rumstemperatur, 7 dygn i 2 - 8 ºC och 6 mån i ≤ -18 ºC

Utförare:

Analysfrekvens:

Akut och Rutin

Ackreditering:

Nej

Pris (rutin):

34,00kr (internt),41,48kr (externt)

Referensintervall

Ålder Man/Kvinna
<15 dagarSaknas
16-180 dagar0,40--1,6 mg/L
181-360 dagar0,77--1,1 mg/L
1-17 år0,63--1,1 mg/L
18-50 år0,50--1,1 mg/L
>50 år0,70--1,2 mg/L

Medicinsk ansvarig:

Information hämtad från (dokument):

Cystatin C (P-), Pt-eGFR relativt Cystatin C, Pt-eGFR absolut läkemedel (Cystatin C), Pt-eGFR medel relativ DokID 294914     Version: 2.0


×

Medicinsk Bakgrund

Cystatin C har en molekylvikt på 13 kDa och filtreras fritt genom glomeruli. Cystatin C är ett cysteinproteas och produceras av alla kärnförande celler i kroppen. Produktionen är stabil och genen tillhör gruppen housekeeping gener. Produktionen av Cystatin C påverkas ej av muskelmassa, ålder, kön, inflammation, kost, leverfunktion. Cystatin C filtreras fritt genom njurarna och återresorberas i proximala tubuli där proteinet bryts ner. Plasmakoncentrationen styrs av GFR och Cystatin C är en bättre markör för GFR än kreatinin eller kreatininclearance samlad i rutinsjukvård. Plasmakoncentrationen av Cystatin C är stabil från 1 års ålder och uppåt. Över 50 års ålder minskar njurfunktionen och då stiger också Cystatin C nivåerna. Cystatin C skall ej användas vid obehandlad hypotyreos då detta kan ge ett lågt Cystatin C värde utan att detta avspeglar njuranas funktion. Kortisonbehandling kan ge falskt förhöjt Cystatin C (1).
1. Laurells Klinisk kemi i praktisk medicin 10:e uppl. (Teodorsson E, Berggren-Söderlund M, red.), Studentlitteratur 2018. Sid 102, 538-540.CYSC2, Roche Diagnostics

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Serum eller EDTA-plasma accepteras vid behov