P-Cystatin C och Pt-eGFR relativt Cystatin C paket

Publicerad: 2023-11-15 11:53 av Zainab Al-Asafi
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:


OBS! Detta är ingen enskild analys utan hänvisar till ett paket av analyser.
För att se mer specifik information se anvisningar för varje enskild analys.

OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör.
Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca 8-10 gånger.
Ocentrifugerat prov förvaras i rumstemp.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 h.

Analyser som ingår i paketet
Pt-eGFR relativt (Cystatin C)
P-Cystatin C

Provtagning:

Rör vakuum, mintgrön propp
Volym: 5 mL drar 3,0 mL
Tillsats: Li-heparin, PST-gel
Artikelnr: 17673

Hantering:

Kontrollera att provet är fritt från koagel genom att vända röret ett par gånger.
OBS! Hållbarheter varierar beroende på analys, var god se enskild analys.

Utförare:

Analysfrekvens:

Akut och Rutin

Information hämtad från (dokument):

Cystatin C (P-), Pt-eGFR relativt Cystatin C, Pt-eGFR absolut läkemedel (Cystatin C), Pt-eGFR medel relativ DokID 204914     Version: 2.0