Pt-eGFR absolut läkemedel (Cystatin C)

Publicerad: 2023-11-15 11:54 av Zainab Al-Asafi
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Venblod

I analysgruppen Pt-eGFR absolut läkemedel (Cystatin C) ingår
:
P-Cystatin C
Pt-eGFR realtivt (Cystatin C)
Pt-eGFR absolut läkemedel (Cystatin C)
Pt-Längd
Pt-Vikt

OBS!
Beställaren skall i COSMIC ange längd och vikt på patienten (patientens egenuppgivna är acceptabla!). Om uppgift om längd och vikt inte anges vid beställning eller provtagning kan ej absolut eGFR beräknas. Svar kommer lämnas ut på koncentration av njurmarkör samt relativt eGFR.

OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör.
Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca 8-10 gånger.
Ocentrifugerat prov förvaras i rumstemp.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 h.

Provtagning:

Rör vakuum, mintgrön propp
Volym: 5 mL drar 3,0 mL
Tillsats: Li-heparin, PST-gel
Artikelnr: 17673

Hantering:

Centrifugeras inom 4 h. G-tal 2000 i 10 min.
Plasma centrifugerat i primärrör är hållbart 2 dygn i 2 - 8 ºC.
Avhälld plasma är hållbart 7 dygn i rumstemperatur, 7 dygn i 2 - 8 ºC och 6 mån i ≤ -18 ºC.

Utförare:

Analysfrekvens:

Akut och Rutin

Ackreditering:

Nej

Referensintervall

Ålder Man/Kvinna
Saknas

Information hämtad från (dokument):

Cystatin C (P-), Pt-eGFR relativt Cystatin C, Pt-eGFR absolut läkemedel (Cystatin C), Pt-eGFR medel relativ DokID 204919     Version: 2.0


×

Medicinsk Bakgrund

Medicinsk bakgrund
Pt-eGFR absolut läkemedel (Cystatin C):
För att kunna dosera läkemedel som är beroende av njurfunktion behöver det relativa eGFR-värdet justeras för den aktuella patientens kroppsyta som kan beräknas genom uppgift om längd och vikt. Absolut eGFR uttrycks då i enheten mL/min och är alltså det mått som ska användas för läkemedelsdosering. OBS! Analysen kräver att längd och vikt anges för att kunna beräknas. Patientens egenuppgivna värden är tillräckliga. Om uppgift för längd, vikt saknas kommer svar endast att lämnas på eGFR relativt.
×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Minsta plasmamängd 102 µL.
Serum eller EDTA-plasma accepteras i undantagsfall som provmaterial.