Ery-Osmotisk fragilitet

Publicerad: 2019-08-15 15:06 av Mats Johansson
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

OBS! Analysen har ersatts av B-Band3protein fr.o.m. 2010-06-08.

För mer information se:
B-Band3protein

Utförare:

Ingen utförare, analysen är nedlagd

Ackreditering:

Nej