B-Band3protein

Publicerad: 2019-12-09 18:52 av Mimmie Tornegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Utförs externt, se Utförare.

Hantering:

Läs alltid extern utförares information på angiven länk.Se utförare!

Text nedanför är endast ett komplement till länk under utförare.
Kontakta sektionen för hematologisk diagnostik 031-3424090 någon dag innan planerad provtagning.
Provtagning måndag - torsdag. Centrifugeras ej.
Prover kan ej tas före kl 12:00
och ska vara lab tillhanda senast kl 14:30
Tidpunkt för provtagning skall anges.
Helblod förvaras i rumstemperatur. Vidarebefordras provtagningsdagen till analyserande laboratorium.
Måste nå analyserande laboratorium i Göteborg inom 24h..

Utförare:

Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Laboratoriemedicin/Klinisk kemi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
41345 GÖTEBORG
Tel: 031-342 15 62 alt. 031-342 13 25

Analysfrekvens:

Utförs externt, se Utförare.

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

B-Band3protein ersätter Ery-Osmotisk fragilitet fr.o.m. 2010-06-08.