B-Band3protein

Publicerad: 2021-02-16 11:26 av Mimmie Tornegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Utförs externt, se Utförare.

Hantering:

Läs alltid extern utförares information på angiven länk.Se utförare!
OBS! Provet bör skickas med Expressbrev, då provet endast är hållbart i 24 timmar.


Text nedanför är endast ett komplement till länk under utförare.
Kontakta sektionen för hematologisk diagnostik 031-3424090 någon dag innan planerad provtagning.
Provtagning måndag - torsdag. Centrifugeras ej.
Prover kan ej tas före kl 12:00
och ska vara lab tillhanda senast kl 14:30
Tidpunkt för provtagning skall anges.
Helblod förvaras i rumstemperatur. Vidarebefordras provtagningsdagen till analyserande laboratorium.
Måste nå analyserande laboratorium i Göteborg inom 24h..

Utförare:

Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Laboratoriemedicin/Klinisk kemi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
41345 GÖTEBORG
Tel: 031-342 15 62 alt. 031-342 13 25

Analysfrekvens:

Utförs externt, se Utförare.


×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

B-Band3protein ersätter Ery-Osmotisk fragilitet fr.o.m. 2010-06-08.