U-Pneumokock antigen

Publicerad: 2024-01-04 14:15 av Mimmie Tornegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Snabbtest för U-Pneumokock antigen inom slutenvården.
Tag minst 1 mL urin.
Om KEMI remiss används ange sjukdomsduration, tid och telefonnummer på remissen.


Ingår i paket
U-Legionella/Pneumokock paket (U-pneumokock antigen, U-legionella antigen)

Provtagning:

Rör plast (polypropen), urinodlingsrör
Volym: 15 mL

Artikelnr: 102308

Hantering:

Prov kan förvaras upp till 24 h i rumstemperatur (15-30°C).
Prov kan förvaras upp till 7 dagar i kylskåpstemp (2-8 °C).

Analysfrekvens:

Akut och Rutin

Ackreditering:

Nej

Pris (rutin):

324,00kr (internt),395,28kr (externt)

Information hämtad från (dokument):

Legionella-antigen (U-), Pneumokock-antigen (Csv-/U-), Dok-ID:179146     Version: 1.0


×

Medicinsk Bakgrund

ImmuView® urinantigentest för S. pneumoniae och L. pneumophila är
avsett för att diagnostisera infektion med Streptococcus (S.) pneumoniae och Legionella (L.) pneumophila genom detektion av antigener i urin mot S. pneumoniae eller L. pneumophila (främst serogrupp 1) eller både och. Analysen är vidare avsedd för att diagnostisera infektion med S. pneumoniae genom detektion av antigener mot S. pneumoniae i cerebrospinalvätska (CSF). Testet är ett lateral flow-test, även kallat immunkromatografisk lateral flow-analys.
S. pneumoniae är en vanlig orsak till bakteriell lunginflammation. Specifik diagnos kan vara svår eftersom representativa odlingar från nedre luftvägar inte alltid kan erhållas.

Pneumokockmeningit är ett allvarligt tillstånd som kan leda till permanent hjärnskada eller död. Den drabbar personer i alla åldrar, men är vanligast hos barn under 5 år, tonåringar och unga vuxna samt hos äldre personer. Sjukdomsutvecklingen kan ske under loppet av några timmar vilket medför att omedelbar diagnos och antibiotikabehandling är viktig.
Urinprov kan användas för att detektera pneumokock-antigen vid misstanke om pneumokock-pneumoni hos vuxna. Hos barn, där bärarskap av pneumokocker i nasopharynx är vanligt finns risk för falskt positiv reaktivitet även i urinprov. Risken för falskt positiv test vid bärarskap varierar från ca 10-50% (2,3,4).
Antigendetektion i urinprov har inte tillräcklig känslighet vid misstanke om penumokock-meningit.

Svar och bedömning:
Positiva analyssvar telefonbesvaras.

Observera att testet inte är validerat för användning på urinprover från barn under 8 år. Pneumokockvaccination kan ge falskt positivt test upp till 10 dagar efter vaccinationen.

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Prov skall rumstemperas till 15-30°C innan analysen utförs.
Testet skall utföras i dragskåp.
Interferenser finns. Se gällande metodbeskrivning.
OBS! Se larmgränslista.
Positiva analyssvar telefonbesvaras.