B-Blastceller, diffmorf

Publicerad: 2023-11-16 18:16 av Mimmie Tornegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Venblod
Analysen ingår i B-Celler, Diff morfologisk.
Diff morfologisk skall endast begäras vid specifika frågeställningar, i övrigt skall Diff cytokemisk begäras.
Blodprov bör om möjligt tas sedan patienten vilat sittande i 15 min.
Vid upprepad provtagning är det viktigt att provtagningsbetingelserna hålls så konstanta som möjligt.
Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca.8-10 gånger.
Provet lämnas till laboratoriet inom 8 h.
Om detta ej är möjligt gör minst 2 utstryk ur röret på objektglas med matt rand (art.nr.1276) för mikroskopisk bedömning.
Märk utstryken med patient id.OBS! använd blyertspenna.
Om venös provtagning ej kan utföras kan provet tagas kapillärt.
Vid kapillär provtagning används rör microtainer EDTA art.nr. 5112.Tag minst 250 µL och fyll ej röret över markeringen för 500 uL.
Minst 2 utstryk på objektglas med matt rand (art.nr.1276) för mikroskopisk bedömning måste bifogas. OBS! Bör ej göras ur röret.
Märk utstryken med patient id.OBS! använd blyertspenna.

Ingår i paket
B-Celler, Diff morfologisk

Provtagning:

Rör vakuum, lila propp
Volym: 5 mL drar 3,0 mL
Tillsats: EDTA (K2)
Artikelnr: 5125

Hantering:

Kontrollera att provet är fritt från koagel genom att vända röret ett par gånger.
Helblod kan förvaras i kylskåpstemp.upp till 1 dygn under förutsättning att minst 2 blodutstryk medföljer.

Analysfrekvens:

På begäran

Ackreditering:

Nej

Referensintervall

Ålder Man/Kvinna
0 10e9/L

Information hämtad från (dokument):

Differentialräkning av leukocyter (B-), mikroskopi. Dok-ID:179039     Version: 2.0


×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Kapillärprov, minsta blodmängd är 250 µL.
Prov med koagel i röret analyseras ej.
Objektglas bör strykas inom 4-8 h samt fixeras och färgas inom 1 dygn (helst inom 1 h).