B-Celler, Diff morfologisk

Publicerad: 2023-11-20 08:15 av Mimmie Tornegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Venblod
Diff morfologisk skall endast begäras vid specifika frågeställningar, i övrigt skall Diff cytokemisk begäras.

Blodprov bör om möjligt tas sedan patienten vilat sittande i 15 min.
Vid upprepad provtagning är det viktigt att provtagningsbetingelserna hålls så konstanta som möjligt.
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör.
Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca.8-10 gånger.

Om venös provtagning ej kan utföras kan provet tagas kapillärt.
Vid kapillär provtagning används rör microtainer EDTA art.nr. 5112.Tag minst 250 µL och fyll ej röret över markeringen för 500 uL.


För mer information se analyser som ingår i gruppen.
B-Blastceller, diffmorf
B-Promyelocyt,diffm
B-Myelocyter,diffm
B-Metamyelocyter,diffm
B-Neutrofila granulocyter, diffm
B-Eosinofila gran,diffm
B-Basofila gran,diffm
B-Lymfocyter,diffm
B-Lymfocyter variantform, diffm
B-Monocyter,diffm
B-Plasmaceller,diffmorf
B-Övriga celler, diffm

Provtagning:

Rör vakuum, lila propp
Volym: 5 mL drar 3,0 mL
Tillsats: EDTA (K2)
Artikelnr: 5125

Hantering:

Kontrollera att provet är fritt från koagel genom att vända röret ett par gånger.

EDTA-rör är hållbart 8 timmar i kylskåpstemperatur, därefter ska blod strykas ut på objektglas.
Gör minst 2 utstryk ur röret på objektglas med matt rand (art.nr.1276) för mikroskopisk bedömning.
Märk utstryken med patient id. OBS! använd blyertspenna.

Analysfrekvens:

På begäran

Ackreditering:

Nej

Pris (rutin):

178,00kr (internt),217,16kr (externt)

Referensintervall

Ålder Man/Kvinna
Se respektive analys

Information hämtad från (dokument):

Differentialräkning av leukocyter (B-), mikroskopi, Dok-ID:179039     Version: 2.0


×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Kapillärprov, minsta blodmängd är 250 µL.
Prov med koagel i röret analyseras ej.
Objektglas bör färgas inom ett dygn .