Ejak-Spermier rörliga (Vasektomi)

Publicerad: 2023-02-09 13:51 av Mimmie Tornegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Ejakulat
Inlämning av prov till laboratoriet:
Kalmar och Oskarshamn - vardagar före kl.12:00
Västervik - vardagar 08:00-15:00
Ingår i Vasektomiundersökning.
Kontrollprov efter sterilitetsoperation bör tas efter 4, 6 och 8 veckor efter operation.
Tidpunkt för provtagning skall anges på remissen.
Provtagningsföreskrifter, se länk:
Provtagning spermaprov

Provtagning:

Burk/flaska med skruvlock
Volym: 120 mL

Artikelnr: 835

Hantering:

Prov transporteras och förvaras i rumstemp.(ej under 18°C).
Prov lämnas snarast till laboratoriet eller inom 2 timmar.

Analysfrekvens:

Rutin kontorstid

Ackreditering:

Nej

Referensintervall

Ålder Man/Kvinna
0 antal/synfält

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Provet blandas väl på vagga ca. 20 min.eller tills det ser homogent ut före analys.
Fäst insänd remiss på laboratoriets egen kopierade remiss avsedd för ejakulat.
Ange klockslag för analys på remissen.
Prov skall analyseras inom 1-2 h.
Interferenser finns. Se gällande metodbeskrivning.