Ledv-Utseende före centrifugering

Publicerad: 2017-09-12 10:19 av Eva Thorén
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Ingår i Ledvätska celler.
Tag minst 2 mL ledvätska i röret.
Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca. 8-10 gånger.
Tidpunkt för ptovtagning skall anges.
Provet lämnas snarast till laboratoriet.

Provtagning:

Rör vakuum, lila propp
Volym: 5 mL drar 3,0 mL
Tillsats: EDTA (K2)
Artikelnr: 5125

Hantering:

Synovialvätska kan förvaras upp till 24 h i kylskåpstemp.

Analysfrekvens:

Akut och Rutin

Ackreditering:

Nej

Referensintervall

Ålder Man/Kvinna
Ljusgul

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Ledvätskans utseende bedöms före cellräkning och centrifugering.
Ledvätska kan förvaras upp till 24 h i kylskåpstemp.
Ledvätska taget i Na-heparin och EDTA- rör accepteras som provmaterial.