U-Testremsa

Publicerad: 2024-06-05 12:21 av Mimmie Tornegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

10 mL mittströmsprov
Helst morgonurin.
Vid analys av nitrit bör urinen inkuberas minst 4-8 timmar i blåsan.
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
Informationsblad till provtagning av urinprover för patienter (under "Anvisningar och tolkningsguider för vårdpersonal")


För mer information se analyser som ingår i gruppen.
U-Leukocyter (remsa)
U-Nitrit (remsa)
U-Protein (remsa)
U-Glukos (remsa)
U-Acetoacetat (remsa)
U-Erytrocyter (remsa)

Provtagning:

Rör plast (polypropen), urinodlingsrör
Volym: 15 mL

Artikelnr: 102308

Hantering:

Skall helst analyseras inom 2 timmar.
Förvaras provet i kylskåp kan analys utföras inom 4 timmar.

Analysfrekvens:

Akut och Rutin

Ackreditering:

Nej

Pris (rutin):

32,00kr (internt),39,04kr (externt)

Referensintervall

Ålder Man/Kvinna
Se respektive analys

Medicinsk ansvarig:

Information hämtad från (dokument):

Testremsa (U-), Clinitek Status+, Dok-ID: 179184     Version: 2.0


×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

OBS! Blanda urinen väl direkt före analys.
Skall helst analyseras inom 2 timmar.
Förvaras provet i kylskåp kan analys utföras inom 4 timmar.
Interferens och felkällor: Vid kraftigt färgade prov p. g.a. höga bilirubinhalter kan reaktionsfärgen maskeras.