U-Acetoacetat (remsa)

Publicerad: 2018-10-05 09:26 av Eva Thorén
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

10 mL mittströmsprov
Helst morgonurin.
Ingår i U-Testremsa.

Provtagning:

Rör plast (polypropen), urinodlingsrör
Volym: 15 mL

Artikelnr: 102308

Hantering:

Skall helst analyseras inom 2 h.
Förvaras provet i kylskåp kan analys utföras inom 4 h.

Analysfrekvens:

Akut och Rutin

Ackreditering:

Nej

Referensintervall

Ålder Man/Kvinna
<1 arb enh

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

OBS! Blanda urinen väl direkt före analys.
Skall helst analyseras inom 2 h.
Förvaras provet i kylskåp kan analys utföras inom 4 h.