P-Pt-eGFR absolut läkemedel (Kreatinin)

Publicerad: 2023-04-06 07:36 av Zainab Al-Asafi
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Venblod

I analysgruppen Pt-eGFR absolut läkemedel (Kreatinin) ingår
:
P-Kreatinin
Pt-eGFR realtivt (Kreatinin)
Pt-eGFR absolut läkemedel (Kreatinin)
Pt-Längd
Pt-Vikt

OBS!
Beställaren skall i COSMIC ange längd och vikt på patienten (patientens egenuppgivna är acceptabla!). Om uppgift om längd och vikt inte anges vid beställning eller provtagning kan ej absolut eGFR beräknas. Svar kommer lämnas ut på koncentration av njurmarkör samt relativt eGFR.

Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör. Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca 8-10 gånger.
Ocentrifugerat prov förvaras i rumstemp.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 h.

Provtagning:

Rör vakuum, mintgrön propp
Volym: 5 mL drar 3,0 mL
Tillsats: Li-heparin, PST-gel
Artikelnr: 17673

Hantering:

Centrifugeras inom 4 h. G-tal 2000 i 10 min.
Plasma i centrifugerat primärrör är hållbart 2 dygn i 2 - 8 ºC.
Avhälld plasma är hållbart 7 dygn i rumstemperatur, 7 dygn i 2 - 8 ºC och 3 mån i ≤ -18 ºC.

Analysfrekvens:

Rutin

Ackreditering:

Ja. Av IT-tekniska skäl kan inte ackrediteringsstatus visas i digital svarsrapport. Vid begäran kan pappersutskrift av provsvar, ackrediterad rapport, levereras där det framgår att Diagnostiskt centrum med ackr.nr. 1423 är ackrediterat av Swedac för provning enligt ISO 15189. I och med denna information förutsätts att omständigheterna accepteras, i annat fall kan formellt avtal upprättas på begäran.

Pris (rutin):

6,00kr (internt),7,32kr (externt)

Referensintervall

Ålder ManKvinna
<7 dagar<97 µmol/L<97 µmol/L
<30 dagar<62 µmol/L<62 µmol/L
<1 år<45 µmol/L<45 µmol/L
<2 år<41 µmol/L<41 µmol/L
<4 år<47 µmol/L<47 µmol/L
<6 år<52 µmol/L<52 µmol/L
<8 år<57 µmol/L<57 µmol/L
<10 år<66 µmol/L<66 µmol/L
<12 år<78 µmol/L<78 µmol/L
13-14 år<80 µmol/L<80 µmol/L
>15 år60-105 µmol/L45-90 µmol/L
×

Medicinsk Bakgrund

Medicinsk bakgrund
Pt-eGFR absolut läkemedel (Kreatinin):
För att kunna dosera läkemedel som är beroende av njurfunktion behöver det relativa eGFR-värdet justeras för den aktuella patientens kroppsyta som kan beräknas genom uppgift om längd och vikt. Absolut eGFR uttrycks då i enheten mL/min och är alltså det mått som ska användas för läkemedelsdosering. OBS! Analysen kräver att längd och vikt anges för att kunna beräknas. Patientens egenuppgivna värden är tillräckliga. Om uppgift för längd, vikt saknas kommer svar endast att lämnas på eGFR relativt.

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Minsta plasmamängd 106 µL.
Serum eller EDTA-plasma accepteras vid behov.