BAL-Neutrofila granulocyter

Publicerad: 2021-05-28 11:07 av Mimmie Tornegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Ingår i gruppen BAL-celler.
Kan inte beställas enskilt, var god se anvisningarana för BAL-celler.


Ingår i gruppen
BAL-Celler

Provtagning:

Rör vakuum, lila propp
Volym: 5 mL drar 3,0 mL
Tillsats: EDTA (K2)
Artikelnr: 5125

Utförare:

Analysfrekvens:

Rutin kontorstid

Ackreditering:

Nej

Medicinsk ansvarig: