BAL-Celler

Publicerad: 2022-12-14 07:23 av Zainab Al-Asafi
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Provtagning av BAL-vätska utförs med fiberbronkoskop. Buffrad koksaltlösning sprutas in och återsugs för att insamla celler. En del av vätskan överförs till ett EDTA-rör.
Minsta provmängd: 2 mLAnalyser som ingår i gruppen
BAL-LPK totalt
BAL-Lymfocyter
BAL-Makrofager
BAL-Neutrofila granulocyter
BAL-Eosinofila granulocyter
BAL-Mastceller

Provtagning:

Rör vakuum, lila propp
Volym: 5 mL drar 3,0 mL
Tillsats: EDTA (K2)
Artikelnr: 5125

Hantering:

Provet transporteras till laboratoriet i rumstemperatur och bör ankomma inom 30 minuter efter provtagningen. Om tid för ankomst överstiger 30 minuter bör provet förvaras kylt. Om provet når laboratoriet över 60 minuter efter provtagningen kan cellsönderfall medföra felaktiga resultat, vilket är viktigt att ha i åtanke vid bedömning av analysresultatet.
Provet bör inte skickas med rörpost då det medför ökad risk för att cellerna går sönder.

Utförare:

Analysfrekvens:

Rutin kontorstid

Ackreditering:

Nej

Medicinsk ansvarig:


×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Provet lämnas till hematologen, till mikroskopi-personal, så fort provet inkommer på lab. Provet ska hanteras i dragskåp så fort korken tas av. Analys och framställning av preparat ska ske snarast. Ofärgade preparat kan färgas nästkommande vardag.