P-Järnmättnad

Publicerad: 2020-02-29 14:29 av Zainab Al-Asafi
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Venblod
P-Järn och P-TIBC ingår i beställningen.
Prov bör tas på morgonen senast kl.10.00 (p.g.a. dygnsvariation). Järntablett bör ej tas dygnet före provtagning
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
Tag utan stas och muskelkontraktion.
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör. Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca 8-10 gånger.
Ocentrifugerat prov förvaras i rumstemperatur.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 h.
Provtagning bör undvikas vid feber och inflammatoriska tillstånd.
Vid intralipidbehandling ska prov ej tas förrän efter 8 h.

Provtagning:

Rör vakuum, mintgrön propp
Volym: 5 mL drar 3,0 mL
Tillsats: Li-heparin, PST-gel
Artikelnr: 17673

Hantering:

Centrifugeras inom 4 h. G-tal 2000 i 10 min.
Plasma kan förvaras upp till 24 h i primärröret.
Plasma avskiljes därefter till nytt rör art.nr. 6610 och förslutes med plastpropp.
Hemolyserat prov analyseras ej.
Plasma kan förvaras upp till 3 veckor i kylskåpstemp.

Analysfrekvens:

Akut och Rutin

Ackreditering:

Ja

Referensintervall

Ålder ManKvinna
50 år15-60 %10-50 %
>50 år15-60 %15-50 %
×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Beräknas efter analys av P-TIBC och P-Järn.
Minsta plasmamängd 225 µL.
Serum accepteras i undantagsfall som provmaterial.
I övrigt se P-Järn, P-Transferrin och P-TIBC.