tU-Stenutredning

Publicerad: 2019-12-09 18:30 av Mimmie Tornegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län

Vid beställning av tU-Stenutredning ingår tU-Oxalat, tU-Citrat, tU-Calcium, U-Calciu

OBS!
Vid analys av njurstenar se "U-Konkrement"

Hantering:

Läs alltid extern utförares information på angiven länk.Se utförare!

Utförare:

Region Östergötland Laboratoriemedicin Linköping
Laboratoriemedicin Klinisk kemi region Östergötland, Universitetssjukhuset Linköping
58185 LINKÖPING
Tel: 010-103 44 90 Fax: 010-103 32 06

Analysfrekvens:

Utförs externt, se Utförare.


×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

För Västervik och Oskarshamn: Avd/mottagning hämtar urindunk med tillsats (saltsyra) från laboratoriet.
För Kalmar: Kontakta laboratoriepersonal för avhämtning av HCL (saltsyra).

Dygnsmängd urin insamlas - dunk med HELA dygnsmängden sänds till Linköping.
Surgjort prov kan skickas kylt om det når lab inom 3 dygn.
Icke-sugjorda prover måste skickas frysta.
Sändes med Linköpingsväskan.
OBS! Vid beställning på U-Stenanalys sök på U-Konkrement