B-Trombocytantikroppar

Publicerad: 2019-11-04 10:59 av Zainab Al-Asafi
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län

För Västervik gäller: prov kan ej sändas med rörpost.

Postadress:
Trombocyt och leukocytlaboratoriet (TRoLL)
Transfusionsmedicin C2:58
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
141 86 Stockholm

Tel. 08-585 852 11 alt. 08-585 852 12

Alt.
Provinlämningen C1-72
Karolinska Universitetslaboratoriet
Karolinska Huddinge
141 86 Stockholm
Märk kuvertet "TRoLL"

Hantering:

Läs alltid extern utförares information på angiven länk.Se utförare!

Remiss:

Provtagn.underlag Cosmic se lokala/externa analyser alt.remiss KEMI 6299

Utförare:

Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge
Provtagningsanvisning

Tel: 08-585 800 00

Analysfrekvens:

Utförs externt, se Utförare.

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Helblod förvaras i rumstemp.
Proverna ska vara analyserande laboratorium tillhanda inom 24 timmar efter provtagningen.