B-Trombocytantikroppar

Publicerad: 2024-02-06 08:13 av Mimmie Tornegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län

För Västervik gäller: prov kan ej sändas med rörpost.


Hantering:

OBS! Provet bör skickas med Expressbrev, då provet endast är hållbart i 24 timmar.
Läs alltid extern utförares information på angiven länk.Se utförare!

Prov skickas till:

Klinisk Immunologi, F79
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
141 86 Stockholm

Utförare:

Karolinska Universitetslaboratoriet, Huddinge
Provinlämningen C1:72, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
14186 STOCKHOLM
Tel: 08-585 812 79 Fax: 08-585 811 75

Analysfrekvens:

Utförs externt, se Utförare.


×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Helblod förvaras i rumstemp.
Proverna ska vara analyserande laboratorium tillhanda inom 24 timmar efter provtagningen.