B-Basofil allegenstimulering(CD-sens)

Publicerad: 2021-03-05 11:06 av Mimmie Tornegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län

OBS! Kontakta lab. på tel. 046-17 32 62 före provtagning
Ange vilka/vilket allergen som ska analyseras!

Hantering:

OBS! Provet bör skickas med Expressbrev, då provet endast är hållbart i 24 timmar.
OBS! Kontrollera även adressen till den externa utföraren genom angiven länk, då de kan ha flera mottagande adresser
Läs alltid extern utförares information på angiven länk.Se utförare!

Utförare:

Laboratoriemedicin Lund, Skåne
Klinisk kemi, Labmedicin
22185 LUND
Tel: 046-173460

Analysfrekvens:

Utförs externt, se Utförare.

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Helblod sändes med Ess-brev provtagningsdagen, måste nå extern utförare för analys inom 24 h.
OBS!
Prov kan bara tas mån-onsdag, ej före helgdag.