B-BRCA2 (Bröst och ovarial syndrom)

Publicerad: 2021-02-12 08:07 av Zainab Al-Asafi
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län

OBS!
Sök på Bröst och ovarial syndrom

Hantering:

Läs alltid extern utförares information på angiven länk.Se utförare!
OBS! Text nedan är endast komplettering till länk.

Helblod förvaras i rumstemp.

Utförare:

Karolinska universitetssjukhuset, Solna
Klinisk Genetik L 503
17176 STOCKHOLM
Tel: 0851772468 alt. 0851773921

Analysfrekvens:

Utförs externt, se Utförare.


×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Helblod förvaras i rumstemp. Sändes med vanlig post.