P-Prokalcitonin

Publicerad: 2023-01-13 08:16 av Zainab Al-Asafi
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Venblod
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör.
Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca 8-10 gånger.
Ocentrifugerat prov förvaras i rumstemp.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 h.

OBS!
Denna analys kan inte efterbeställas på tidigare tagna prover.

Provtagning:

Rör vakuum, mintgrön propp
Volym: 5 mL drar 3,0 mL
Tillsats: Li-heparin, PST-gel
Artikelnr: 17673

Hantering:

Centrifugeras inom 4 h. G-tal 2000 i 10 min.
Plasma centrifugerat i primärrör är hållbart 2 dygn i 2 - 8 ºC.
Avhälld plasma är hållbart 24 timmar i rumstemperatur, 2 dygn i 2 - 8 ºC och 13 mån i ≤ -18 ºC.

Utförare:

Analysfrekvens:

Akut och Rutin

Ackreditering:

Nej

Pris (rutin):

230,00kr (internt),280,60kr (externt)

Referensintervall

Ålder Man/Kvinna
0,05 µg/L
×

Medicinsk Bakgrund

Medicinsk bakgrund och indikation
Procalcitonin (PCT) är ett prohormon med 116 aminosyror (ca 13 kDa) som normalt produceras av C-celler i tyreoidea och där processas till det aktiva hormonet kalcitonin. Vid allvarliga sjukdomstillstånd produceras dock PCT i många andra vävnader i kroppen, inklusive leverceller och makrofager. Men då omvandlas PCT inte till kalcitonin. Den biologiska funktionen hos det PCT som bildas vid inflammatoriska tillstånd är okänd. (1)
Användning av PCT är framför allt vid behandlingsuppföljning av svåra bakteriella infektioner, sepsis, postoperativt, allvarliga nedre luftvägsinfektioner, framför allt för att kunna avsluta insatt antibiotikabehandling. Rekommenderat provtagningsintervall vid behandlingsuppföljning är cirka 24 timmar. (1)
Bedömning

Friska personer har normalt mycket låga nivåer av PCT i blodet (<0,05 µg/L). Bakteriella endotoxiner, LPS, och proinflammatoriska cytokiner (TNF-alfa, IL-6 etc.) är kraftiga stimuli och särskilt stor är stegringen av PCT-koncentrationen vid systempåverkan såsom sepsis och septisk chock. Jämfört med CRP stiger och sjunker PCT något snabbare vid bakteriella infektioner och har både bättre sensitivitet och specificitet. (1)
Vid sepsis stiger halten av PCT i blodet inom cirka 4 timmar (cirka 2-3 timmar tidigare än CRP) och når ofta höga nivåer inom 8-24 timmar. Förutom vid bakteriella infektioner ka ökade PCT-nivåer ses vid trauma, kirurgiskt ingrepp, stora brännskador, peritonit, pankreatit, multitrauma, vid vissa ovanliga tumörformer som medullär tyreoideacancer och småcellig lungcancer, under akut malariaattack och hos patienter med långvarigt chocktillstånd samt vid njurinsufficiens. Vid vanliga virusinfektioner ökar vanligtvis inte PCT-koncentrationen. (1)
Referens

1. Berggren Söderlund M, Theodorsson E et al. Laurells Klinisk kemi i praktisk medicin, 10:2 uppl. 2018, sid. 662-666.
2. Roche Diagnostics, Metodblad Cobas Elecsys BRAHMS PCT, 2021-11, V1.0 Svenska
3. W.G.Guder, G.M. Fiedler, F. da Fonseca-Wollheim, Y. Schmitt, G. Töpfer, H. Wisser , B. Zawta. Quality of Diagnostic Samples - Recommendations of the Working Group on Extraanalytical Quality Assurance of the German United Society for Clinical Chemistry and Laboratory Medicine 4th completely revised edition. German United Society for Clinical Chemistry and Laboratory Medicine. 2015.

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Minsta plasmamängd 130 µL.
Serum eller EDTA-plasma accepteras vid behov.


OBS!
Tilläggsbeställningar på tidigare analyserat prov kan inte utföras på grund av kontamineringsrisk. Eget rör till denna analys.