P-Prokalcitonin

Publicerad: 2024-01-03 11:01 av Mimmie Tornegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Venblod
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör.
Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca 8-10 gånger.
Ocentrifugerat prov förvaras i rumstemp.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 timmar ifall provtagaren ej kan centrifugera provet.

OBS!
Denna analys kan inte efterbeställas på tidigare tagna prover.

Provtagning:

Rör vakuum, mintgrön propp
Volym: 5 mL drar 3,0 mL
Tillsats: Li-heparin, PST-gel
Artikelnr: 17673

Hantering:

Centrifugeras inom 4 h. G-tal 2000 i 10 min.
Plasma centrifugerat i primärrör är hållbart 2 dygn i 2 - 8 ºC.
Avhälld plasma är hållbart 24 timmar i rumstemperatur, 2 dygn i 2 - 8 ºC och 13 mån i ≤ -18 ºC.

Utförare:

Analysfrekvens:

Akut och Rutin

Ackreditering:

Nej

Pris (rutin):

240,00kr (internt),292,80kr (externt)

Referensintervall

Ålder Man/Kvinna
Tolkning av PCT:
Frisk<0,05 µg/L
0,05-0,50 µg/L Sepsis osannolik men lokal bakteriell infektion kan ej uteslutas
Sepsis möjlig0,50-2 µg/L
Sepsis trolig2-10 µg/L
>10 µg/L Hög sannolikhet för svår bakteriell sepsis eller septisk chock
Refrensintervall:
0-6 timmar<2 µg/L
6-12 timmar<8 µg/L
12-18 timmar<15 µg/L
18-30 timmar<21 µg/L
30-36 timmar<15 µg/L
36-42 timmar<8 µg/L
42-48 timmar<2 µg/L
>2 dagar<0,05 µg/L

Information hämtad från (dokument):

PCT (P-Prokalcitonin), Cobas Pro, Dok-ID:206052     Version: 3.0


×

Medicinsk Bakgrund

Medicinsk bakgrund och indikation
Procalcitonin (PCT) är ett prohormon med 116 aminosyror (c:a 13 kDa) som normalt produceras av C-celler i tyreoidea och där processas till det aktiva hormonet kalcitonin. Vid allvarliga sjukdomstillstånd produceras dock PCT i många andra vävnader i kroppen, inklusive leverceller och makrofager men omvandlas då inte till kalcitonin. Den biologiska funktionen hos det PCT som bildas vid inflammatoriska tillstånd är okänd. (1)
Bestämning av PCT är framför allt indicerad vid diagnostik och behandlingsuppföljning av svåra bakteriella infektioner (sepsis, allvarliga nedre luftvägsinfektioner, postoperativt). Vid sepsis stiger halten av prokalcitonin i blodet inom 2-4 timmar och når ofta höga nivåer inom 8-24 timmar. Halveringstiden för PCT i blod är c:a 24 timmar, varför c:a 24 timmar är rekommenderat provtagningsintervall vid behandlingsuppföljning. (1)
Bedömning

Friska personer har normalt mycket låga koncentrationer av PCT i blodet (<0,05 µg/L).
Bakteriella endotoxiner, LPS, och proinflammatoriska cytokiner (TNF-alfa, IL-6, etc.) är
kraftiga stimuli för frisättning av prokalcitonin och särskilt stor är stegringen av PCT-
koncentrationen vid systempåverkan såsom sepsis och septisk chock. Jämfört med CRP stiger
och sjunker PCT något snabbare vid bakteriella infektioner och har i denna situation både
bättre sensitivitet och specificitet. (1)
Förutom vid bakteriella infektioner kan ökade PCT-koncentrationer ses vid trauma, kirurgiskt ingrepp, stora brännskador, peritonit, pankreatit, multitrauma, vid vissa ovanliga tumörformer som medullär tyreoideacancer och småcellig lungcancer, under akut malariaattack och hos patienter med långvarigt chocktillstånd samt vid njurinsufficiens. Vid vanliga virusinfektioner
ökar vanligtvis inte PCT-koncentrationen. (1, 2)
Referens

1. Berggren Söderlund M, Theodorsson E et al. Laurells Klinisk kemi i praktisk medicin, 10:2 uppl. 2018, sid. 662-666.
5. Meisner M, Update on Procalcitonin Measurements. Ann Lab Med. 2014 Jul;34(4):263-273. English.

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Minsta plasmamängd 130 µL.
Serum eller EDTA-plasma accepteras vid behov.

OBS!
Tilläggsbeställningar på tidigare analyserat prov kan inte utföras på grund av kontamineringsrisk. Eget rör till denna analys.