B-Multipel endokrin neoplasi

Publicerad: 2021-04-15 14:03 av Mimmie Tornegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län

Sök efter "Genetisk labutredning" i de Karolinska provtagningsanvisningarna.

Hantering:

Läs alltid extern utförares information på angiven länk.Se utförare!

Utförare:

Karolinska universitetssjukhuset, Solna
Klinisk Genetik L 503
17176 STOCKHOLM
Tel: 0851772468 alt. 0851773921

Analysfrekvens:

Utförs externt, se Utförare.


×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Helblod taget i EDTA-rör förvaras och sändes rumstemp.med vanlig post.