Pt(Lkc)- Cytokrom P450 2C19, genotyp (mefenytoinhydroxila

Publicerad: 2015-07-23 14:23 av Staffan Wirdegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län

Hantering:

Läs alltid extern utförares information på angiven länk.Se utförare!

Utförare:

Akademiska sjukhuset i Uppsala
Avd för Klinisk immunologi och transfusionsmedicin, Akademiska sjukhuset
75185 UPPSALA
Tel: 018-611 41 78 alt. 018-55 31 49

Analysfrekvens:

Utförs externt, se Utförare.


×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Helblod sändes med vanlig post inom 3 dygn. Därefter fryst i kolsyreis.