Csv-Odling Cerebrospinalvätska

Publicerad: 2019-11-12 10:58 av Camilla Almeke
Klinisk mikrobiologi och vårdhygien Kalmar

Anvisningar:

1 ml cerebrospinalvätska i sterilt rör.

Odling Sterila punktat

Provtagning:

Rör liquorprov, konad botten
Volym: 10 ml

Artikelnr: 35966
Beställs: Centralförrådet

Hantering:

-Taget prov ska förvaras kylt i väntan på transport till Klinisk Mikrobiologi men kan transporteras i rumstemperatur. Meddela laboratoriet om avsteg görs från provtagningsanvisningarna.

Utförare:

Klinisk mikrobiologi
Länssjukhuset Kalmar
39185 KALMAR
Tel: 0480-81441

Analysfrekvens:

Rutin

Ackreditering:

Ja