Csv-Herpes simpex- och Varicella zoster PCR

Publicerad: 2019-10-31 10:37 av Camilla Almeke
Klinisk mikrobiologi och vårdhygien Kalmar

Anvisningar:

Vid misstanke om herpesencefalit tag minst 1,0 mL likvor i sterilt rör.
Herpes simplex- och Varicella zoster PCR

Provtagning:

Rör liquorprov, konad botten
Volym: 10 ml

Artikelnr: 35966
Beställs: Centralförrådet

Hantering:

-Taget prov ska förvaras kylt i väntan på transport till Klinisk Mikrobiologi men kan transporteras i rumstemperatur. Meddela laboratoriet om avsteg görs från provtagningsanvisningarna.

Utförare:

Klinisk mikrobiologi
Länssjukhuset Kalmar
39185 KALMAR
Tel: 0480-81441

Analysfrekvens:

Rutin

Ackreditering:

Ja